Aktualizēts: 22.12.2015

Kredīti, kas seko norēķinu kartes bezprocentu kredītiem, t.i., kartes konta debeta atlikums, par kuru nav veikts norēķins, kad tas bija iespējams pirmo reizi, un par kuru tiek aprēķināta procentu likme vai vairāklīmeņu procentu likme, kas parasti ir lielāka par 0% (extended credit). Šajos gadījumos kartes turētājam jāmaksā obligātie mēneša maksājumi, lai vismaz daļēji atmaksātu norēķinu kartes procentu kredītu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulai (EK) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta redakcija) (ECB/2013/33).