Aktualizēts: 22.12.2015

Kredīti, kas izsniegti mājsaimniecībām un mājsaimniecības apkalpojošām bezpeļņas organizācijām mājas, dzīvokļa vai zemes iegādei, būvniecībai vai rekonstrukcijai, t.sk. hipotēku kredīti un aizdevumi mājas vai dzīvokļa uzlabošanai, kuru izmantošana uzlabo mājas vai dzīvokļa ekonomiskos rādītājus.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulai (EK) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta redakcija) (ECB/2013/33).