Aktualizēts: 22.12.2015

Prasības, kas radušās darījumos ar ne-MFI, t.sk. aizdevumi, pārsnieguma kredīti, atjaunojamie kredīti, norēķinu karšu procentu un bezprocentu kredīti, prasības, kuras radušās finanšu līzinga un reverso REPO darījumu rezultātā, drošības iemaksas, kuras saskaņā ar līguma nosacījumiem paredzēts atmaksāt, un netirgojamie ne-MFI emitētie parāda vērtspapīri.