Aktualizēts: 06.06.2012

Finanšu instrumenti ietver maksāšanas līdzekļus, finanšu prasības un tām pēc būtības līdzīgas prasības. Finanšu instrumentus galvenokārt iedala pēc to likviditātes.
Jēdziena skaidrojums atbilst Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulai (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas Nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā.