Publicēts: 04.08.2016

Aktīvi, kas nav kvalificējami kā cits pašu kapitāls; nauda un noguldījumi; aizdevumi/aizņēmumi; apdrošināšanas, pensiju un standarta garantijas; tirdzniecības kredīti un avansi.
Jēdziena skaidrojums atbilst Starptautiskā Valūtas fonda Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmatas 6. izdevumam.