Publicēts: 15.06.2016

Institucionālas vienības, kuras ir neatkarīgas juridiskās personas un tirgus ražotāji (institucionālās vienības, kas brīvi pārdod finanšu pakalpojumus tirgū) un kuru galvenā darbība ir finanšu pakalpojumu sniegšana (monetārās finanšu iestādes; ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus; citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus; finanšu palīgsabiedrības; piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji; apdrošināšanas sabiedrības; pensiju fondi). Iekļautas arī finanšu pakalpojumus sniedzošās institucionālās vienības, kuru lielākā daļa aktīvu vai saistību nav iesaistīta darījumos atklātā tirgū.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.