en

Eiro zonas statistikas interneta vietnē "Mūsu statistika" (https://www.euro-area-statistics.org/?cr=nld&lg=lv) publicēti dati par eiro zonas valstu emitētajiem parāda vērtspapīriem un biržas sarakstā iekļautajām akcijām.

 VP statistika 02