Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu saraksts LR MFI 4.17
(spēkā ar 10.10.2017.)

1. daļa. Kredītiestāžu, krājaizdevu sabiedrību, elektroniskās naudas iestāžu un naudas tirgus fondu saraksts ar kodu norādi

2. daļa. Kredītiestāžu, krājaizdevu sabiedrību, elektroniskās naudas iestāžu un naudas tirgus fondu kodu rādītājs

Latvijas Banka izveido, uztur un regulāri aktualizē "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu". Sarakstu iekļauj arī Eiropas Centrālā banka savā interneta vietnē, kur tā regulāri publicē Eiropas Savienības valstu MFI sarakstu. "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu saraksta" uzturēšana noteikta Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumu" 2. nodaļā.

Latvijas Banka sarakstā iekļauj šādas iestādes:

1) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības valstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas MFI un to filiāles, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijā licencētas elektroniskās naudas iestādes, kuras uzsākušas elektroniskās naudas emisiju;

3) Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencētas krājaizdevu sabiedrības, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

4) tos Finanšu un kapitāla tirgus komisijā reģistrētos naudas tirgus fondus, kurus pārvalda Eiropas Savienības valstī reģistrētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības

Sarakstu uztur un lieto tikai informatīviem mērķiem. Kodus lieto Latvijas Republikas monetārās finanšu iestādes, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Latvijas Komercbanku asociācija statistiskās informācijas identifikācijai.