Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2016 Q4 6 736.0 6 469.1
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 Q4 1.1 0.5 
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q1    
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 XII 11.7 3.1
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 I 3.7 3.1
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2017 I 8.5 9.1
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 Q3 1.5 8.4
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2017 I 2.9 -0.3
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2017 I 0.1 -0.6
       
Eksports (milj. eiro) 2016 XII 884.5 821.7
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 XII 7.6 0.1
Imports (milj. eiro) 2016 XII 1124.6 1009.5
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 XII 11.4 -7.3
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2016 XII -240.1 -187.8
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2016 Q3 93.43 -123.15
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2016 Q3 1.45 -1.92 
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro) 2016 Q3 233.30 178.47 
       
Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi ārpus eiro zonas (milj. eiro) 2017 I 3 410.1 3 449.5
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2017 I 121.8 107.1
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2017 I 37.4 33.9


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.