Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2016 Q4 6 736.0 6 469.1
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 Q4 1.1 0.5 
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q1    
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 II 4.7 4.3
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 III 1.5 1.2
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2017 III 8.3 9.1
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 Q4 4.0 8.0
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2017 III 3.4 -0.6
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2017 III 0.9 0.7
       
Eksports (milj. eiro) 2017 XII 960.2 847.9
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 XII 13.2 -3.3
Imports (milj. eiro) 2017 III 1189.7 1033.0
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 III 15.2 -6.7
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2017 III -229.5 -185.1
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2016 Q4 160.86 69.26
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2016 Q4 2.39 1.07 
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro) 2016 Q4 159.90 56.32 
       
Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi ārpus eiro zonas (milj. eiro) 2017 I 3 410.1 3 449.5
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2017 III 99.8 48.4
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2017 III 35.9 34.2


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.