Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2017 Q2 6 770.8 6 309.1
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q2 1.2 0.6
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q2    
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 VIII 12.1 2.3
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 VIII 5.3 1.2
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2017 IX 6.6 7.9
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q2 4.6 6.4
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2017 IX 2.9 0.6
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2017 IX 0.3 0.5
       
Eksports (milj. eiro) 2017 VIII 958.3 882.9
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 VIII 8.5 11.5
Imports (milj. eiro) 2017 VIII 1287.1 1062.2
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 VIII 21.2 0.9
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2017 VIII -328.9 -179.2
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2017 Q2 -203.65 -14.19
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2017 Q2 -3.01 -0.22 
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro) 2017 Q2 160.41 -169.86 
       
Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi ārpus eiro zonas (milj. eiro) 2017 VIII 3 514.5 3 116.5
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2017 IX 360.8 303.6
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2017 IX 36.1 39.0


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.