Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2017 Q2 6 770.8 6 309.1
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q2 1.2 0.6
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q2    
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 VII 8.2 3.4
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 VII 3.9 1.9
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2017 VII 7.1 8.3
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q2 4.6 6.4
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2017 VIII 3.1 0.0
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2017 VIII -0.2 -0.3
       
Eksports (milj. eiro) 2017 VII 858.2 802.8
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 VII 6.9 -6.0
Imports (milj. eiro) 2017 VII 1180.1 979.1
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 VII 20.5 -11.4
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2017 VII -321.9 -176.4
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2017 Q2 -203.65 -14.19
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2017 Q2 -3.01 -0.22 
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro) 2017 Q2 160.41 -169.86 
       
Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi ārpus eiro zonas (milj. eiro) 2017 VII 3 453.5 3 112.5
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2017 VII 293.6 207.6
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2017 VII 36.7 35.8


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.