Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2016 Q3 6 430.5 6386.1
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 Q3 0.3 3.3 
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2012 Q4 1.6   
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 XI 9.1 4.2
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 XII 2.0 1.6
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2016 XII 8.4 8.7
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 Q3 1.5 8.4
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2016 XII 2.2 0.3
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2016 XII 0.6 -0.3
       
Eksports (milj. eiro) 2016 XI 970.3 938.1
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 XI 3.4 2.5
Imports (milj. eiro) 2016 XI 1092.4 1058.8
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2016 XI 3.2 -2.9
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2016 XI -122.2 -120.6
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2016 Q3 93.43 -123.15
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2016 Q3 1.45 -1.92 
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (milj. eiro) 2016 Q3 233.30 178.47 
       
Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi ārpus eiro zonas (milj. eiro) 2016 XI 3 539.2 3 426.7
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2016 XI 140.3 101.4
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2016 XI 39.2 35.9


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.