Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma vērtspapīrus emitē Valsts kase saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 31. maija noteikumiem Nr. 387 "Valsts vērtspapīru izlaišanas noteikumi". Valsts kase Latvijas valsts vērtspapīru sākotnējās izvietošanas izsoles rīko biržas NASDAQ OMX Riga elektroniskajā tirdzniecības sistēmā SAXESS un galvenie izsoles dalībnieki ir Latvijas bankas.