Latvijas Bankas tīrās ārējās rezerves

Publicēšanas datums: 07.05.2018

30.04.2018 (milj. EUR)31.03.2018 (milj. EUR)
Zelts232.06229.54
Rezerves pozīcija SVF0.070.07
Prasības ārvalstu valūtā un ieguldījumi eiro (neto)5595.975523.86
Kopā5828.105753.47
Publicēšanas datums: 06.04.2018

31.03.2018 (milj. EUR)28.02.2018 (milj. EUR)
Zelts229.54230.44
Rezerves pozīcija SVF0.070.07
Prasības ārvalstu valūtā un ieguldījumi eiro (neto)5523.865829.08
Kopā5753.476059.59
Publicēšanas datums: 07.03.2018

28.02.2018 (milj. EUR)31.01.2018 (milj. EUR)
Zelts230.44230.19
Rezerves pozīcija SVF0.070.06
Prasības ārvalstu valūtā un ieguldījumi eiro (neto)5829.085409.61
Kopā6059.595639.86
Publicēšanas datums: 07.02.2018

31.01.2018 (milj. EUR)31.12.2017 (milj. EUR)
Zelts230.19230.86
Rezerves pozīcija SVF0.060.07
Prasības ārvalstu valūtā un ieguldījumi eiro (neto)5409.615517.44
Kopā5639.865748.37
Publicēšanas datums: 05.01.2018

31.12.2017 (milj. EUR)30.11.2017 (milj. EUR)
Zelts230.86230.58
Rezerves pozīcija SVF0.070.07
Prasības ārvalstu valūtā un ieguldījumi eiro (neto)5517.445462.17
Kopā5748.375692.82
 
(milj. EUR)
Zelts230.58
Rezerves pozīcija SVF0.07
Prasības ārvalstu valūtā un ieguldījumi eiro (neto)5462.17
Kopā5692.82

Multimediji