Latvijas Bankas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9702.30
Skaidrā nauda apgrozībā 4394.70
Kredītiestāžu tekošie konti5307.60
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8937.30
Eiro zonas MFI491.50
Eiro zonas valdības sektoram2120.30
Citiem eiro zonas rezidentiem6325.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3909.00
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas4.60
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9391.90
Skaidrā nauda apgrozībā 4333.10
Kredītiestāžu tekošie konti5058.80
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9171.00
Eiro zonas MFI746.20
Eiro zonas valdības sektoram2162.40
Citiem eiro zonas rezidentiem6262.40
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3927.20
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas6.70
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9928.90
Skaidrā nauda apgrozībā 4332.30
Kredītiestāžu tekošie konti5596.60
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8834.40
Eiro zonas MFI506.50
Eiro zonas valdības sektoram2130.10
Citiem eiro zonas rezidentiem6197.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3813.30
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas25.40
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē10143.00
Skaidrā nauda apgrozībā 4430.00
Kredītiestāžu tekošie konti5713.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8731.40
Eiro zonas MFI506.80
Eiro zonas valdības sektoram2099.30
Citiem eiro zonas rezidentiem6125.30
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3940.90
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas3.20
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9381.40
Skaidrā nauda apgrozībā 4334.20
Kredītiestāžu tekošie konti5047.20
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8539.40
Eiro zonas MFI509.60
Eiro zonas valdības sektoram2055.10
Citiem eiro zonas rezidentiem5974.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3968.60
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas12.20
 
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9381.40
Skaidrā nauda apgrozībā 4334.20
Kredītiestāžu tekošie konti5047.20
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8539.40
Eiro zonas MFI509.60
Eiro zonas valdības sektoram2055.10
Citiem eiro zonas rezidentiem5974.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3968.60
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas12.20

Multimediji