Latvijas Bankas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē10143.00
Skaidrā nauda apgrozībā 4430.00
Kredītiestāžu tekošie konti5713.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8731.40
Eiro zonas MFI506.80
Eiro zonas valdības sektoram2099.30
Citiem eiro zonas rezidentiem6125.30
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3940.90
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas3.20
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9381.40
Skaidrā nauda apgrozībā 4334.20
Kredītiestāžu tekošie konti5047.20
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8539.40
Eiro zonas MFI509.60
Eiro zonas valdības sektoram2055.10
Citiem eiro zonas rezidentiem5974.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3968.60
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas12.20
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9433.70
Skaidrā nauda apgrozībā 4339.90
Kredītiestāžu tekošie konti5093.80
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8176.40
Eiro zonas MFI482.80
Eiro zonas valdības sektoram1899.90
Citiem eiro zonas rezidentiem5793.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3660.10
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8477.50
Skaidrā nauda apgrozībā 4326.70
Kredītiestāžu tekošie konti4150.80
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8004.50
Eiro zonas MFI495.10
Eiro zonas valdības sektoram1871.40
Citiem eiro zonas rezidentiem5638.00
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3611.80
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas4.90
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8377.10
Skaidrā nauda apgrozībā 4317.70
Kredītiestāžu tekošie konti4059.40
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7818.30
Eiro zonas MFI499.20
Eiro zonas valdības sektoram1846.50
Citiem eiro zonas rezidentiem5472.60
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3537.70
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas23.50
 
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8377.10
Skaidrā nauda apgrozībā 4317.70
Kredītiestāžu tekošie konti4059.40
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 7818.30
Eiro zonas MFI499.20
Eiro zonas valdības sektoram1846.50
Citiem eiro zonas rezidentiem5472.60
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3537.70
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas23.50

Multimediji