Latvijas Bankas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9696.70
Skaidrā nauda apgrozībā 4422.10
Kredītiestāžu tekošie konti5274.60
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9071.90
Eiro zonas MFI504.60
Eiro zonas valdības sektoram2172.60
Citiem eiro zonas rezidentiem6394.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas4042.60
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē10128.20
Skaidrā nauda apgrozībā 4403.70
Kredītiestāžu tekošie konti5724.50
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9013.30
Eiro zonas MFI478.60
Eiro zonas valdības sektoram2136.90
Citiem eiro zonas rezidentiem6397.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3993.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9702.30
Skaidrā nauda apgrozībā 4394.70
Kredītiestāžu tekošie konti5307.60
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8937.30
Eiro zonas MFI491.50
Eiro zonas valdības sektoram2120.30
Citiem eiro zonas rezidentiem6325.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3909.00
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas4.60
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9391.90
Skaidrā nauda apgrozībā 4333.10
Kredītiestāžu tekošie konti5058.80
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9171.00
Eiro zonas MFI746.20
Eiro zonas valdības sektoram2162.40
Citiem eiro zonas rezidentiem6262.40
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3927.20
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas6.70
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9928.90
Skaidrā nauda apgrozībā 4332.30
Kredītiestāžu tekošie konti5596.60
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8834.40
Eiro zonas MFI506.50
Eiro zonas valdības sektoram2130.10
Citiem eiro zonas rezidentiem6197.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3813.30
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas25.40
 
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9928.90
Skaidrā nauda apgrozībā 4332.30
Kredītiestāžu tekošie konti5596.60
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8834.40
Eiro zonas MFI506.50
Eiro zonas valdības sektoram2130.10
Citiem eiro zonas rezidentiem6197.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3813.30
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas25.40

Multimediji