Banku sistēmas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10815.00
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1033.10
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 954.70
Latvijas devums M212802.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 43.40
Latvijas devums M312846.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9039.40
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)8925.80
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)113.60
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13912.00
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3282.50
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi841.10
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3949.10
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10762.80
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1014.50
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 951.20
Latvijas devums M212728.50
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 45.10
Latvijas devums M312773.70
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)8967.30
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9119.40
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-152.10
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14005.80
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3407.40
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi703.40
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4009.00
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10586.70
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1044.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 914.90
Latvijas devums M212546.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 25.20
Latvijas devums M312571.50
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9427.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9044.90
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)382.80
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14058.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3359.20
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi805.80
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4047.00
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10359.10
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1070.10
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 908.10
Latvijas devums M212337.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 26.70
Latvijas devums M312364.10
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9134.70
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9299.40
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-164.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14045.60
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3167.60
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi997.40
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4060.20
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10023.90
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1112.20
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 904.90
Latvijas devums M212041.00
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 24.10
Latvijas devums M312065.00
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9080.70
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)8634.30
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)446.40
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13841.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3122.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1030.70
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4071.30
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10023.90
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1112.20
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 904.90
Latvijas devums M212041.00
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 24.10
Latvijas devums M312065.00
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9080.70
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)8634.30
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)446.40
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13841.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3122.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1030.70
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4071.30

Multimediji