Banku sistēmas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10586.70
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1044.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 914.90
Latvijas devums M212546.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 25.20
Latvijas devums M312571.50
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9427.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9044.90
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)382.80
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14058.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3359.20
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi805.80
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4047.00
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10359.10
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1070.10
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 908.10
Latvijas devums M212337.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 26.70
Latvijas devums M312364.10
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9134.70
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9299.40
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-164.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14045.60
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3167.60
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi997.40
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4060.20
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10023.90
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1112.20
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 904.90
Latvijas devums M212041.00
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 24.10
Latvijas devums M312065.00
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9080.70
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)8634.30
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)446.40
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13841.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3122.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1030.70
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4071.30
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10305.60
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1071.40
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 901.90
Latvijas devums M212278.90
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 27.80
Latvijas devums M312306.70
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9420.40
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10280.00
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-859.60
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14379.00
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3180.40
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1030.20
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3868.40
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10135.20
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1037.10
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 897.90
Latvijas devums M212070.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 23.00
Latvijas devums M312093.30
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9503.40
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10170.70
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-667.30
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14299.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3162.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi980.80
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3819.70
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10135.20
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1037.10
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 897.90
Latvijas devums M212070.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 23.00
Latvijas devums M312093.30
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9503.40
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)10170.70
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-667.30
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14299.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3162.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi980.80
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3819.70

Multimediji