Banku sistēmas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10838.40
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1088.00
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 953.50
Latvijas devums M212879.90
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 19.30
Latvijas devums M312899.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)7200.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)6795.80
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)404.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13869.30
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3203.20
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi899.40
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3849.00
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11020.30
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1076.60
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 954.90
Latvijas devums M213051.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 17.80
Latvijas devums M313069.60
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)8503.30
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)7665.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)837.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13925.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3362.80
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1041.10
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3926.30
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10815.00
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1033.10
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 954.70
Latvijas devums M212802.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 43.40
Latvijas devums M312846.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9039.40
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)8925.80
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)113.60
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13912.00
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3282.50
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi841.10
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3949.10
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10762.80
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1014.50
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 951.20
Latvijas devums M212728.50
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 45.10
Latvijas devums M312773.70
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)8967.30
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9119.40
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)-152.10
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14005.80
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3407.40
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi703.40
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4009.00
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10586.70
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1044.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 914.90
Latvijas devums M212546.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 25.20
Latvijas devums M312571.50
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9427.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9044.90
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)382.80
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14058.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3359.20
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi805.80
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4047.00
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10586.70
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1044.70
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 914.90
Latvijas devums M212546.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 25.20
Latvijas devums M312571.50
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)9427.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)9044.90
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)382.80
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām14058.20
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3359.20
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi805.80
Ilgāka termiņa finanšu saistības 4047.00

Multimediji