Finanšu stabilitātes rādītāji un to sastāvdaļas noguldījumus piesaistošajām institūcijām

Noguldījumus piesaistošo institūciju bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins