Speciālo datu izplatīšanas standartu (SDIS) ir iedibinājis Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), lai sniegtu direktīvas tā dalībniekiem, kuri ir meklējuši vai varētu meklēt pieeju starptautiskajiem kapitāla tirgiem, sniedzot savus ekonomiskos un finansiālos datus sabiedrībai. Latvija ir pievienojusies SDIS 1997. gadā.

Šeit tiek publicēti dati par visām Latvijas Bankas pārziņā esošajām 9 datu kategorijām Finanšu un Ārējā sektorā:

Finanšu sektors

  • Banku sistēmas monetārie rādītāji
  • Latvijas Bankas monetārie rādītāji
  • Procentu likmes

Ārējais sektors

  • Ārējās rezerves
  • Ārējās rezerves un ārvalstu valūtu likviditāte
  • Latvijas maksājumu bilance
  • Starptautisko investīciju bilance
  • Ārējais parāds
  • Valūtu kursi

Informācija tiek gatavota atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda SDIS prasībām datu pārklājumos, periodiskumā un savlaicīgumā.

Dati tiek publiskoti saskaņā ar SDIS datu izplatīšanas kalendāru, kas atrodams gan LB mājas lapā, gan SVF mājas lapā Datu izplatīšanas standartu biļetena padomes interneta lapā (http://dsbb.imf.org).

Latvijas metadati, kā arī pārējo valstu metadati atrodami SVF mājas lapā.

Latvijas dati par visiem četriem ekonomikas sektoriem (ārējo, fiskālo, finanšu un reālo sektoru), kas aptver 18 datu kategorijas, publiskoti SDIS Nacionālajā Datu lapā.