Latvijas Bankas monetārie rādītāji

Sākot ar datiem par 2019. gada janvāri dati pieejami datubāzē INTS.

(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8842.00
Skaidrā nauda apgrozībā 4531.50
Kredītiestāžu tekošie konti4310.50
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9173.90
Eiro zonas MFI305.00
Eiro zonas valdības sektoram2280.70
Citiem eiro zonas rezidentiem6588.20
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas4071.70
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.00
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8673.90
Skaidrā nauda apgrozībā 4513.80
Kredītiestāžu tekošie konti4160.10
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9123.00
Eiro zonas MFI273.50
Eiro zonas valdības sektoram2269.30
Citiem eiro zonas rezidentiem6580.20
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3976.70
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas5.50
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8679.00
Skaidrā nauda apgrozībā 4505.70
Kredītiestāžu tekošie konti4173.30
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9066.90
Eiro zonas MFI275.10
Eiro zonas valdības sektoram2268.30
Citiem eiro zonas rezidentiem6523.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3979.30
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas11.20
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8461.70
Skaidrā nauda apgrozībā 4492.00
Kredītiestāžu tekošie konti3969.70
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9035.50
Eiro zonas MFI338.10
Eiro zonas valdības sektoram2255.90
Citiem eiro zonas rezidentiem6441.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3956.20
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.30
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9729.30
Skaidrā nauda apgrozībā 4461.30
Kredītiestāžu tekošie konti5268.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8967.80
Eiro zonas MFI302.20
Eiro zonas valdības sektoram2221.00
Citiem eiro zonas rezidentiem6444.60
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3952.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.60
 
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9729.30
Skaidrā nauda apgrozībā 4461.30
Kredītiestāžu tekošie konti5268.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8967.80
Eiro zonas MFI302.20
Eiro zonas valdības sektoram2221.00
Citiem eiro zonas rezidentiem6444.60
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3952.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.60

Multimediji