Sākot ar datiem par 2019. gada janvāri dati pieejami datubāzē INTS.
2019-02-28
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9053.60
Skaidrā nauda apgrozībā 4472.10
Kredītiestāžu tekošie konti4581.50
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9218.20
Eiro zonas MFI276.80
Eiro zonas valdības sektoram2276.20
Citiem eiro zonas rezidentiem6665.20
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas4127.10
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas305.60
2019-01-31
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9060.40
Skaidrā nauda apgrozībā 4464.50
Kredītiestāžu tekošie konti4595.90
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9219.60
Eiro zonas MFI266.40
Eiro zonas valdības sektoram2290.30
Citiem eiro zonas rezidentiem6662.90
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas4086.40
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas241.20
2018-12-31
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9696.50
Skaidrā nauda apgrozībā 4646.40
Kredītiestāžu tekošie konti5050.10
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9180.00
Eiro zonas MFI258.00
Eiro zonas valdības sektoram2283.10
Citiem eiro zonas rezidentiem6638.90
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3985.70
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas131.80
2018-11-30
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8880.10
Skaidrā nauda apgrozībā 4544.20
Kredītiestāžu tekošie konti4335.90
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9169.10
Eiro zonas MFI283.60
Eiro zonas valdības sektoram2283.10
Citiem eiro zonas rezidentiem6602.40
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3957.20
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.00
2018-10-31
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8842.00
Skaidrā nauda apgrozībā 4531.50
Kredītiestāžu tekošie konti4310.50
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9173.90
Eiro zonas MFI305.00
Eiro zonas valdības sektoram2280.70
Citiem eiro zonas rezidentiem6588.20
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas4071.70
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.00
 
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8842.00
Skaidrā nauda apgrozībā 4531.50
Kredītiestāžu tekošie konti4310.50
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9173.90
Eiro zonas MFI305.00
Eiro zonas valdības sektoram2280.70
Citiem eiro zonas rezidentiem6588.20
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas4071.70
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.00