Latvijas Bankas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē8461.70
Skaidrā nauda apgrozībā 4492.00
Kredītiestāžu tekošie konti3969.70
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9035.50
Eiro zonas MFI338.10
Eiro zonas valdības sektoram2255.90
Citiem eiro zonas rezidentiem6441.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3956.20
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.30
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9729.30
Skaidrā nauda apgrozībā 4461.30
Kredītiestāžu tekošie konti5268.00
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8967.80
Eiro zonas MFI302.20
Eiro zonas valdības sektoram2221.00
Citiem eiro zonas rezidentiem6444.60
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3952.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.60
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9696.70
Skaidrā nauda apgrozībā 4422.10
Kredītiestāžu tekošie konti5274.60
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9071.90
Eiro zonas MFI504.60
Eiro zonas valdības sektoram2172.60
Citiem eiro zonas rezidentiem6394.70
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas4042.60
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē10128.20
Skaidrā nauda apgrozībā 4403.70
Kredītiestāžu tekošie konti5724.50
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 9013.30
Eiro zonas MFI478.60
Eiro zonas valdības sektoram2136.90
Citiem eiro zonas rezidentiem6397.80
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3993.50
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas1.10
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9702.30
Skaidrā nauda apgrozībā 4394.70
Kredītiestāžu tekošie konti5307.60
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8937.30
Eiro zonas MFI491.50
Eiro zonas valdības sektoram2120.30
Citiem eiro zonas rezidentiem6325.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3909.00
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas4.60
 
(milj. eiro)
Nacionālais devums eiro zonas naudas bāzē9702.30
Skaidrā nauda apgrozībā 4394.70
Kredītiestāžu tekošie konti5307.60
Noguldījumu iespēja un pārējās ar monetārās politikas operācijām saistītās saistības0.00
Kredīti 8937.30
Eiro zonas MFI491.50
Eiro zonas valdības sektoram2120.30
Citiem eiro zonas rezidentiem6325.50
Ārējie aktīvi ārpus eiro zonas3909.00
Ārzemju saistības ārpus eiro zonas4.60

Multimediji