Banku sistēmas monetārie rādītāji

Sākot ar datiem par 2019. gada janvāri dati pieejami datubāzē INTS.

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11672.80
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1110.80
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 934.20
Latvijas devums M213717.70
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem -11.10
Latvijas devums M313706.60
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6403.90
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)3777.30
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)2626.60
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13180.30
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3153.60
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi771.00
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3554.50
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11515.10
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1140.40
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 926.70
Latvijas devums M213582.20
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem -11.00
Latvijas devums M313571.10
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6230.70
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)3677.80
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)2552.90
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13139.40
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3129.90
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi954.00
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3531.40
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11626.20
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1186.50
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 922.40
Latvijas devums M213735.10
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem -12.30
Latvijas devums M313722.80
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6099.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)3605.50
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)2494.10
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13126.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3108.00
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi905.90
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3525.50
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11536.00
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1198.40
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 931.30
Latvijas devums M213665.70
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem -12.30
Latvijas devums M313653.50
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6096.20
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)3610.30
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)2485.90
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13047.90
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3113.60
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1245.40
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3485.60
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10730.00
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1148.50
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 941.80
Latvijas devums M212820.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 22.80
Latvijas devums M312843.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6402.20
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)5542.20
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)859.90
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13935.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3192.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1158.70
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3865.00
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10730.00
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1148.50
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 941.80
Latvijas devums M212820.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 22.80
Latvijas devums M312843.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6402.20
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)5542.20
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)859.90
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13935.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3192.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1158.70
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3865.00

Multimediji