Banku sistēmas monetārie rādītāji

(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10730.00
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1148.50
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 941.80
Latvijas devums M212820.30
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 22.80
Latvijas devums M312843.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6402.20
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)5542.20
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)859.90
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13935.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3192.70
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1158.70
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3865.00
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10649.80
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1186.10
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 938.60
Latvijas devums M212774.50
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 22.60
Latvijas devums M312797.10
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6718.30
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)5783.10
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)935.20
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13802.90
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3199.90
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1182.30
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3854.30
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10917.10
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1167.20
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 948.40
Latvijas devums M213032.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 20.10
Latvijas devums M313052.80
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)6753.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)6172.80
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)580.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13788.80
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3146.90
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi956.40
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3863.30
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti10838.40
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1088.00
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 953.50
Latvijas devums M212879.90
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 19.30
Latvijas devums M312899.20
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)7200.60
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)6795.80
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)404.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13869.30
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3203.20
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi899.40
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3849.00
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11020.30
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1076.60
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 954.90
Latvijas devums M213051.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 17.80
Latvijas devums M313069.60
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)8503.30
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)7665.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)837.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13925.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3362.80
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1041.10
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3926.30
 
(milj. eiro)
Latvijas devums M1 - noguldījumi uz nakti11020.30
Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem 1076.60
Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem 954.90
Latvijas devums M213051.80
Repo darījumi 0.00
Naudas tirgus fondu akcijas un daļas 0.00
Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem 17.80
Latvijas devums M313069.60
Ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)8503.30
Ārējās saistības (ārpus eiro zonas)7665.60
Tīrie ārējie aktīvi (ārpus eiro zonas)837.70
Kredīti eiro zonas finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām13925.50
Kredīti eiro zonas valstu valdībām3362.80
Eiro zonas valstu centrālo valdību noguldījumi1041.10
Ilgāka termiņa finanšu saistības 3926.30

Multimediji