MFI bilances un monetārās statistika. Dati līdz 2013. gada decembrim

 

MFI bilances un monetārās statistika. Dati līdz 2004. gada 3. ceturkšņa beigām

Pirms 2005. gada 1. janvāra izmantotā sektoru klasifikācija