Finanšu pakalpojumu darbībās iesaistīto kompāniju aktīvi 2018 Q2