Atsevišķās finanšu pakalpojumu darbībās iesaistīto sabiedrību aktīvi 2018 1.cet.