Līzinga sabiedrību kopsavilkuma bilance no 2005. gada 4. ceturkšņa

Līzinga sabiedrību kopsavilkuma bilance līdz 2005. gada 3. ceturksnim

Finanšu līzinga sabiedrību saraksts (par stāvokli 31.12.2017.)

1. SIA "Citadele līzings un faktorings"

2. SIA "GRATA LĪZINGS"

3. SIA "HL līzings"

4. SIA "KF HOLDINGS"

5. SIA "LKB Līzings"

6. SIA "MB Līzings"

7. AS "mogo"

8. AS "MTB Finance"

9. SIA "Luminor Līzings"

10. SIA "Luminor Līzings Latvija SIA"

11. SIA "OP Finance"

12. SIA "REGARD LĪZINGS"

13. SIA "SEB līzings"

14. SIA "STANDARD LEASING & FACTORING"

15. SIA "Swedbank Līzings"

16. SIA "TKB LĪZINGS"

17. SIA "UniCredit Leasing"

Datu avots: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.

Lizinga sabiedrību aktīvi 2017 3.cet