Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q4 7981 7259
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q4 5.6 4.8
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)      
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 I 3.6 5.1
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 I 1.2 6.3
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 II 6.7 7.1
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q4 6.6 3.9
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2019 II 2.9 1.8
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2019 II 0.1 0.2
       
Eksports (milj. eiro) 2019 I 962.5 968.8
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 I -0.6 19.3
Imports (milj. eiro) 2019 I 1106.7 1103.0
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 I 0.3 8.4
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 I -144.2 -134.2
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q4 -76 261
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q4 -0.9 3.6
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2018 Q4 380 -31
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2019 I 173.6 -172.8
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 I 33.0 33.0


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.