Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q3 7760.53 7108.0
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q3 5.3 5.8
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q3    
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 IX 2 7.1
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 X 2.4 4.4
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2018 X 6.1 6.6
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q3 6.4 4.5
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2018 X 3.2 2.8
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2018 X 0.7 0.7
       
Eksports (milj. eiro) 2018 IX 1034.5 1045.3
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 IX -1.0 8.8
Imports (milj. eiro) 2018 IX 1383.6 1254.8
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 IX 10.3 19.3
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 IX -349.1 -209.4
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q3 -444 -157
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q3 -5.7 -2.2
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2018 Q3 237 386
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2018 X 514.7 261.8
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 X 35.3 36.1


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.