Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q2 7279.1 6667.0
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q2 4.4 4.9
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)      
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 VI 2.1 10.0
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 VII 4.3 4.4
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2018 VIII 6.3 6.9
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q1 8 2.8
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2018 VIII 2.8 3.2
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2018 VIII 2.5 2.4
       
Eksports (milj. eiro) 2018 VII 949.8 877.0
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 VII 8.3 9.2
Imports (milj. eiro) 2018 VII 1355.4 1183.6
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 VII 14.5 20.9
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 VII -405.7 -306.6
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q2 35 -158
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q2 0.5 -2.4
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2018 Q2 23 141
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2018 VIII 723.9 367.8
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 VIII 34.3 36.0


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.