en
Aktualizēts: 13.10.2020
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2020 Q2 6908 7650
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q2 -8.6 2.7
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)      
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 VIII -1.5 0.4
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 VIII 4.4 2.4
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 VIII 8.2 5.9
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q2 4.3 3.3
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2020 VIII -0.5 3.1
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2020 VIII -0.5 0.2
       
Eksports (milj. eiro) 2020 VII 1049.8 1053.3 
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 VII -0.3 4.5 
Imports (milj. eiro) 2020 VII 1329.7  1413.0
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 VII -5.9 1.7 
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 VII -279.9 -359.7 
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2020 Q2 261 -146
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2020 Q2 3.8 -1.9
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2020 Q2 148 19
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2020 VIII -40.2 596.8
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 VIII 43.5 35.1


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.