Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q2 7279.1 6667.0
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q2 4.4 4.9
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)      
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 VIII 3.9 12.5
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 VIII 1.4 5.3
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2018 IX 6.1 6.6
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q2 7.4 4.6
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2018 IX 3.2 2.9
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2018 IX 0.6 0.3
       
Eksports (milj. eiro) 2018 VIII 1078.3 1000.5
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 VIII 7.8 13.3
Imports (milj. eiro) 2018 VIII 1473.3 1292.2
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 VIII 14.0 21.7
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 VIII -394.9 -291.6
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q2 35 -158
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q2 0.5 -2.4
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2018 Q2 23 141
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2018 VIII 723.9 367.8
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 VIII 34.3 36.0


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.