Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q3 7760.53 7108.0
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q3 5.3 5.8
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q4 5.5  
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 XII 5.1 7.7
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 XII 2.2 7.3
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 I 6.7 7.0
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q3 6.4 4.5
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2019 I 3.0 2.0
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2019 I 0.5 0.0
       
Eksports (milj. eiro) 2018 XII 943.7 956.4
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 XII -1.3 7.8
Imports (milj. eiro) 2018 XII 1202.6 1198.8
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 XII 0.3 7.2
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 XII -258.9 -242.4
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q3 -444 -157
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q3 -5.7 -2.2
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2018 Q3 237 386
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2018 XII -215.1 -221.7
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 XII 35.1 36.3


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.