Publicēts: 03.11.2010
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2021 Q2 8055 6890
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 Q1 -1.7 -1.2
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)  2021 Q2    
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 VI 10.9 -2.3
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 VII 4.8 3.1
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2021 VII 7.1 8.6
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 Q2 7.9 4.7
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2021 III 0.3 1.4
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2021 III 0.8 0.3
       
Eksports (milj. eiro) 2021 VI 1299.2 986.8
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 VI 31.7 -0.5 
Imports (milj. eiro) 2021 VI 1677.9  1176.9
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 VI 42.6 -3.7 
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2021 VI -378.7 -190.2
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2021 Q1 -44 71
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2021 Q1 -0.7 1.0
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2021 Q1 367 193
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2021 VII -872.9 6.2
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2021 VII 44.1 43.3


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.