en
Aktualizēts: 13.08.2020
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2020 Q1 6750 6761
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q1 -1.5 3.3
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q2 -9.6  
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 VI -2.3 0.8
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 VI 4.6 2.2
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 IV 8.0 6.3
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q1 4.3 4.1
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2020 VII 0.1 3.0
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2020 VII 0.2 -1.0
       
Eksports (milj. eiro) 2020 VI 978.6
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 VI -1.4
Imports (milj. eiro) 2020 VI 1158.7
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 VI -5.2
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 VI -180.1
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2020 Q1 374 -64
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2020 Q1 5.5 -0.8
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2020 Q1 148 474
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2020 VI 71.3 200.7
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 VI 35.9 35.2


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.