en
Aktualizēts: 26.06.2019
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q1 6828 6389
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q1 3.2 4.9
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)      
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 IV 3.8 2.2
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 IV 7.0 3.1
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 V 6.1 6.4
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q1 4.6 8.1
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2019 V 3.3 2.3
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2019 V 0.2 0.3
       
Eksports (milj. eiro) 2019 III 1091.3 974.1
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 III 12.0 -5.3
Imports (milj. eiro) 2019 III 1364.6 1225.3
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 III 11.4 0.7
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 III -273.3 -251.2
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q1 288 201
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q1 4.2 3.2
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2019 Q1 132 105
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2019 V 514.4 507.0
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 V 33.7 34.4


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.