Publicēts: 03.11.2010 Aktualizēts: 12.11.2021
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2021 Q2 8115 6954
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 Q2 10.5 -8.4
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 Q3 4.7  
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 IX 6.7 -0.5
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 IX 3.9 6
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2021 X 6 7.4
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 Q2 7.9 4.7
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2021 X 6.0 -0.7
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2021 X 1.1 0.0 
       
Eksports (milj. eiro) 2021 IX 1614.2 1300.9
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 IX 24.1 15.2 
Imports (milj. eiro) 2021 IX 1802.9  1449.0
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 IX 24.4 5.0 
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2021 IX -188.7 -148.1
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2021 Q2 -521 244
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2021 Q2 -6.5 3.5
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2021 Q2 440 183
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2021 IX -744.2 -170.1
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2021 IX 43.4 43.8


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.