en
Aktualizēts: 19.01.2021
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2020 Q3 7801 8047.2
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q3 -2.6 1.5
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)      
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 XI 4.3 -0.5
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 XI 1.4 1.7
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 XII 7.7 6.2
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q3 6 4.0
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2020 XI -0.7 2.0
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2020 XI -0.3 -0.3
       
Eksports (milj. eiro) 2020 XI 1251.5 1146.8
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 XI 9.1 -5.8 
Imports (milj. eiro) 2020 XI 1327.6  1274.8
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 XI 4.19 -6.0 
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 XI -76.1 -128.0
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2020 Q3 -56 -3.0
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2020 Q3 -0.7 -1.9
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2020 Q3 251 362
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2020 XI -541.3 304.8
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 XI 45.4 35.7


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.