Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2017 Q3 7 095.7 6 510.3
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q3 1.5 0.2
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q3 1.5  
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 XI 9.1 9.0
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 XI 4.7 4.9
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2017 XI 6.7 8.0
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q3 3.7 3.2
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2017 XII 2.2 2.2
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2017 XII 0.0 0.6
       
Eksports (milj. eiro) 2017 XI 1101.8 955.9
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 XI 15.3 1.9
Imports (milj. eiro) 2017 XI 1202.6 1110.9
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 XI 8.3 4.9
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2017 XI -100.8 -155.0
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2017 Q3 -300.8 100.9
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2017 Q3 -4.2 1.5
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2017 Q3 393.8 228.3
       
Latvijas Bankas tīrie ārējie aktīvi ārpus eiro zonas (milj. eiro) 2017 XI 3 956.4 3 539.2
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2017 XI 116.6 140.3
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2017 XI 36.1 38.9


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.