en
Aktualizēts: 29.03.2021
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2020 Q4 7923 8018
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q4 -1.8 0.6
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)      
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 I 2.2 -3.3
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 II -8.5 6.3
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2021 I 8.0 6.4
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q4 5.9 4.2
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2021 I -0.4 2.2
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2021 I 0.4 0.4
       
Eksports (milj. eiro) 2020 XI 1251.5 1146.8
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 XI 9.1 -5.8 
Imports (milj. eiro) 2020 XI 1327.6  1274.8
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 XI 4.19 -6.0 
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 XI -76.1 -128.0
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2020 Q4 590 -3.0
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2020 Q4 7.5 -1.9
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2020 Q4 171 362
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2021 I 170.2 -117.6
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2021 I 39.2 35.9


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.