en
Aktualizēts: 15.04.2020
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q4 8020 7860
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q4 1.0 5.3
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q4    
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 II -0.9 5.9
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 I 2.6 1.2
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2020 III 6.8 6.6
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q4 4.2 6.7
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2020 III 1.4 2.7
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2020 III 0.3 1.1
       
Eksports (milj. eiro) 2020 I 1073.4 1000.9
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 I 7.2 1.1
Imports (milj. eiro) 2020 I 1166.4 1149.5
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 I 1.5 3.6
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2020 I -93 -148.5
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q4 -28 -76
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q4 -0.3 -0.9
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2019 Q4 198 380
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2020 I 111.9 173.6
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2020 I 32.1 33.4


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.