Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2018 Q1 6315.12 5879.1
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q1 5.1 4.1
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)      
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 V 2.9 10.1
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 IV 3.1 3.6
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2018 VI 6.4 7.2
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q1 8 2.8
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2018 VI 2.8 3.0
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2018 VI 0.6 0.2
       
Eksports (milj. eiro) 2018 IV 985.9 854.9
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 IV 15.3 0.4
Imports (milj. eiro) 2018 IV 1144.6 1030.7
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 IV 11.0 1.1
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 IV -158.6 -175.8
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2018 Q1 216 187
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2018 Q1 3.4 3.2
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2018 Q1 157 156
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2018 V 507.0 250.1
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 V 34.4 35.3


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.