Publicēts: 03.11.2010. Aktualizēts: 16.05.2022.
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2021 Q4 9017 7931
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 Q4 3.1 -1.9
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2022 Q1  2.1  
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2022 III 10.0 3.9
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2022 III 13.2 3.4
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2022 IV 6.5 7.9
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 Q4 7.4 7.1
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2022 IV 13.1 1.7
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2022 IV 2.2 1.7
       
Eksports (milj. eiro) 2022 III 1735.9 1335.0
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2022 III 31.4 20.1
Imports (milj. eiro) 2022 III 2195.4  1540.7
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2022 III 42.5 14.6
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2022 III -441.5 -205.7
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2021 Q4 218 619
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2021 Q4 2.4 7.8
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2021 Q4 3180 289
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2022 III -135.7 -526.2
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2022 III 41.6 40.2


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.