en
Aktualizēts: 14.05.2021
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2020 Q4 7923 8018
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q4 -1.8 0.6
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %)  2021 Q1 -2.1   
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 III 3.8 -3.5
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 III 3.2 -0.6
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2021 III 8.2 6.8
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2020 Q4 5.9 4.2
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2021 III 0.3 1.4
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2021 III 0.8 0.3
       
Eksports (milj. eiro) 2021 II 1141.5 1062.1
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 II 7.5 7.3 
Imports (milj. eiro) 2021 II 1190.9  1167.7
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2021 II 2.0 2.8 
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2021 II -49.5 -105.6
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2020 Q4 590 -3.0
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2020 Q4 7.5 -1.9
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2020 Q4 171 362
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2021 III -526.2 71.3
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2021 III 42.9 35.7


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.