en
Aktualizēts: 22.01.2020
  Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2019 Q3 8061 7650
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q3 1.9 5.1
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q3 1.8   
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 IX 3.1 1.9
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 X -0.4 2.4
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2019 XII 6.2 6.4
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 Q3 4.7 6.4
       
Gada inflācija (SPCI, %) 2019 XII 2.1 2.6
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2019 XII -0.2 -0.4
       
Eksports (milj. eiro) 2019 XI 1135.3 1214.2
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 XI -6.5 8.0
Imports (milj. eiro) 2019 XI 1250.1 1351.6
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2019 XI -7.8 11.9
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2019 XI -114.8 -137.4
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2019 Q3 -296 -444
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2019 Q3 -3.7 -5.7
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2019 Q3 397 237
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2019 XII -117.6 -215.1
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2019 XII 35.9 35.1


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.