Pārskata periods Dati Iepriekšējā gada atbilstošā perioda dati
Nominālais IKP (milj. eiro) 2017 Q4 7 198.6 6 711.8
Reālais IKP (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q4 4.7 2.7
Reālais IKP (ātrais novērtējums; salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 Q1    
       
Pēc darba dienu skaita izlīdzinātais rūpniecības produkcijas fiziskā apjoma indekss (pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 I 4.4 7.6
Mazumtirdzniecības apgrozījums salīdzināmās cenās (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 I 7.1 3.5
       
Reģistrētā bezdarba līmenis (%) 2018 II 7.1 8.4
Reālās algas (neto) pārmaiņas (salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2017 Q4 3.9 4.0
       
Patēriņa cenu gada inflācija (%) 2018 II 1.8 3.3
PCI (salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi; %) 2018 II 0.2 0.4
       
Eksports (milj. eiro) 2018 I 959.0 812.2
Eksports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 I 18.1 12.3
Imports (milj. eiro) 2018 I 1088.5 1008.7
Imports (pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu; %) 2018 I 7.9 21.6
Ārējās tirdzniecības saldo (milj. eiro) 2018 I -129.5 -196.6
Tekošā konta saldo (milj. eiro) 2017 Q4 113 39
Tekošā konta saldo attiecība pret IKP (%) 2017 Q4 1.6 0.6
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā (neto plūsmas; milj. eiro) 2017 Q4 -70 157
       
Valsts konsolidētā kopbudžeta finansiālā bilance (no gada sākuma; milj. eiro) 2018 I 172.8 121.8
Valsts un pašvaldību parāds (% no IKP) 2018 I 33.0 36.3


Avots: Latvijas Republikas Valsts kases, Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes un Latvijas Bankas dati.