Tautsaimniecības finanšu pasīvi

Tautsaimniecības finanšu pasīvi – tautsaimniecības finanšu resursu avoti.

Finanšu pasīvi ir no pagātnes darījumiem radies pašreizējs pienākums, kas paredz finanšu resursu atmaksāšanu nākotnē, piemēram, īsākā vai ilgākā laikā atmaksājams aizņēmums no bankas vai cita aizdevēja.

Finanšu kontu statistikā tautsaimniecības finanšu pasīvi ir finanšu instrumentu pasīvu kopējie atlikumi.

Papildu informācija

Dati statistikas datubāzē INTS

Apraksti

Statistika > Dati > Finanšu kontu statistika >Apraksti

Infografiki

Statistika > Dati > Finanšu kontu statistika >Infografiki

Datu publicēšanas kalendārs

Statistika > Datu publicēšanas kalendārs