Ārzemju valūtu tirgus Latvijas Republikā

Latvijas Banka 1993. gadā bezskaidrā naudā brīvi pirka un pārdeva konvertējamās ārzemju valūtas, proti, ASV dolārus, Vācijas markas, Lielbritānijas sterliņu mārciņas, Francijas frankus, Japānas jenas un Igaunijas kronas. Tirdzniecība lielākoties notika ar ASV un Vācijas valūtām.

1993. gadu raksturoja strauja konvertējamās valūtas ieplūšana Latvijā. Latvijas Banka 1993. gadā nopirka par 272.2 miljoniem ASV dolāru vairāk nekā pārdeva (skat. 10. attēlu), bet 1992. gadā šī starpība bija tikai 20.9 miljoni ASV dolāru.


10. attēls

Latvijas Bankas neto nopirktā konvertējamā ārzemju valūta 1993. gadā (pieaugošā kārtībā no gada sākuma)

(milj. USD)


Apzinoties, ka lata kursa paaugstināšana negatīvi ietekmē eksporta iespējas, Latvijas Banka nepieļāva strauju lata kursa revalvāciju, tā nodrošinot stabilitāti valūtas tirgū. 1993. gada 30. decembrī ASV dolāra pirkšanas kurss bija 0.5919 lati (0.8350 lati - 1992. gada beigās) un pārdošanas kurss bija 0.5954 lati. Vācijas markas pirkšanas kurss bija 0.3471 lats (0.5090 latu - 1992. gada beigās) un pārdošanas kurss - 0.3492 lati (skat. 11. attēlu). Atsevišķu nozīmīgāko konvertējamo ārzemju valūtu pirkšanas un pārdošanas kursi, kurus 1993. gadā noteica Latvijas Banka, apkopoti 3. tabulā.


11. attēls

ASV dolāra un Vācijas markas pirkšanas un pārdošanas kurss 1993. gadā

(kurss latos)

Pērk/pārdod valūtas maiņas punktos
Pērk/pārdod Latvijas Bankā


3. tabula

Latvija Bankas noteiktie ASV dolāra, Vācijas markas un Lielbritānijas sterliņu mārciņas pirkšanas un pārdošanas kursi 1993. gadā (mēneša beigās)

   ASV dolārs Vācijas marka Lielbritānijas
sterliņu mārciņa
pērk pārdod pērk pārdod pērk pārdod
Kurss Latvijas rubļos
Janvāris 165.00 168.00 103.20 107.96 249.82 261.33
Februāris 149.00 154.00 91.38 95.59 214.28 224.15
Marts 134.67 137.39 82.53 84.53 198.62 204.67
Aprīlis 131.37 133.76 82.65 84.23 206.70 210.88
Maijs 128.58 130.91 80.19 81.73 200.00 204.04
Kurss latos
Jūnijs 0.6472 0.6553 0.3817 0.3865 0.9681 0.9794
Jūlijs 0.6421 0.6498 0.3737 0.3782 0.9584 0.9710
Augusts 0.6234 0.6309 0.3742 0.3787 0.9322 0.9443
Septembris 0.6068 0.6141 0.3765 0.3810 0.9189 0.9310
Oktobris 0.6107 0.6180 0.3635 0.3679 0.9036 0.9155
Novembris 0.6021 0.6093 0.3509 0.3551 0.8900 0.9017
Decembris 0.5919 0.5954 0.3471 0.3492 0.8902 0.8955


Konvertējamo ārzemju valūtu pirkšanas un pārdošanas kursus Latvijas Banka 1993. gada maijā sāka noteikt katru dienu (pirms tam - reizi nedēļā).

Vienlaikus Latvijas Banka noteica 21 valsts konvertējamo valūtu kursus (dažus no tiem skat. 12. attēlā). Līdz 1993. gada 1. novembrim šos kursus noteica katru trešdienu visai nākošajai nedēļai, bet pēc tam - katras dienas pēcpusdienā nākošajai operāciju dienai.


12. attēls

Latvijas Bankas noteiktie konvertējamo ārzemju valūtu maiņas kursi 1993. gadā

(latos)


Nekonvertējamo valūtu kursus Latvijas Banka joprojām noteica tikai vienu reizi nedēļā, pamatojoties uz attiecīgās valsts valūtas attiecību pret ASV dolāru attiecīgajā valstī. 1993. gada 30. decembrī Krievijas rubļa kurss bija 1 000 RUR = 0.478 LVL (1992. gada 30. decembrī kurss bija 1 000 RUR = 1.80 LVL). Nekonvertējamo valūtu pirkšanu Latvijas Banka pārtrauca 1993. gada 22. janvārī.

Pārskata gadā tika izstrādāti Latvijas Bankas ārzemju valūtas rezervju ieguldīšanas pamatprincipi un vadlīnijas, kuras Latvijas Bankas padome apstiprināja 1993. gada 16. novembrī. Ārzemju valūtas rezervju ieguldīšanas stratēģija balstīta uz trim pamatprincipiem, proti, rezervju vērtības saglabāšanu, rezervju likviditāti un peļņas iegūšanu.