2016. gadā turpinājās plaša bezskaidrās naudas maksājumu izmantošana. Salīdzinājumā ar 2015. gadu kopējais bezskaidrās naudas klientu maksājumu skaits pieauga par 10.2%. Vidēji viens iedzīvotājs 2016. gadā veicis 203 bezskaidrās naudas maksājumus. Bezskaidrās naudas maksājumu pieaugumu galvenokārt nodrošināja karšu maksājumi, kas bija visbiežāk lietotais bezskaidrās naudas maksāšanas līdzeklis (63.7% no kopējā bezskaidrās naudas maksājumu skaita).

Lai nodrošinātu karšu maksājumu veikšanu un maksājumu karšu izmantošanu, 2016. gada beigās Latvijā bija izdoti 2.4 milj. maksājumu karšu (1.2 kartes uz vienu iedzīvotāju), no kurām lielākā daļa bija debetkartes. Iedzīvotājiem bija pieejami 38.2 tūkst. karšu pieņemšanas vietu termināļu (POS) un 1 032 bankomāti.

Paplašināts pārskats par starpbanku maksājumu sistēmu darbību, maksāšanas līdzekļu attīstību un citām bezskaidrās naudas norēķinos būtiskām jomām pieejams Latvijas Bankas interneta vietnē https://www.bank.lv/statistika/maksajumu-sist-statistika/lv-maksajumu-statistika.