LATVIJAS BANKAS PREZIDENTS

RĪKOJUMS

2016. gada 19. maijā
Rīgā
Nr. 001-05/2016/39


Par Latvijas Bankas licencēšanas komisiju

Piezīme.
Ar grozījumu saskaņā ar Latvijas Bankas prezidenta 2016. gada 5. decembra rīkojumu Nr. 001-05/2016/99 (spēkā ar 05.12.2016.);
Ar grozījumu saskaņā ar Latvijas Bankas prezidenta 2017. gada 19. decembra rīkojumu Nr. 001-05/2017/69 (spēkā ar 19.12.2017.).

 

1. Saskaņā ar Latvijas Bankas 2009. gada 13. maija noteikumu Nr. 36 "Ārvalstu valūtu skaidrās naudas pirkšanas un pārdošanas noteikumi" 13. punktu apstiprināt Latvijas Bankas licencēšanas komisiju šādā sastāvā:

priekšsēdētājs
Ģirts JANSONS - Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītāja vietnieks, Kases operāciju daļas vadītājs;

priekšsēdētāja vietnieks
Andis TĪRUMS – Kases un naudas apgrozības pārvaldes Kases operāciju daļas galvenais kases operāciju metodikas eksperts;
 

locekļi:
Māris DZELME - Aizsardzības pārvaldes Analītiskās daļas vadītājs;
Emīls ENDELE - Grāmatvedības pārvaldes Finanšu pārskatu un uzskaites politikas daļas vecākais grāmatvedības eksperts;
Ludmila MILTENE – Juridiskās pārvaldes galvenais juriskonsults.

2. Atzīt par spēku zaudējušu Latvijas Bankas valdes 2014. gada 29. maija rīkojumu Nr. 1256/3 "Par Latvijas Bankas licencēšanas komisiju".

3. Rīkojums stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā.

 

Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs