Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Latvijas Bankas noteikumu projektu izstrādē, nosūtot motivētus priekšlikumus vai iebildumus par projektu līdz norādītajam datumam uz e-pastu normativie‑akti@bank.lv.

Latvijas Bankas noteikumu projekts "Statistisko datu par finansiālo stāvokli (1-FP) sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"Publicēts 24.05.2022. Termiņš 02.06.2022.
Noteikumu projekta anotācijaPublicēts 24.05.2022. Termiņš 02.06.2022.
Latvijas Bankas noteikumu projekts "Statistisko datu par kartei piesaistītajiem maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi" Publicēts 24.05.2022. Termiņš 02.06.2022.
Noteikumu projekta anotācijaPublicēts 24.05.2022. Termiņš 02.06.2022.
Latvijas Bankas noteikumi "Statistisko datu par kredītiestāžu kredītriska darījumiem un tajos iesaistītajām personām sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"Publicēts 24.05.2022. Termiņš 02.06.2022.
Noteikumu projekta anotācijaPublicēts 24.05.2022. Termiņš 02.06.2022.
Latvijas Bankas noteikumu projekts "Statistisko datu par klientu maksājumiem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"Publicēts 24.05.2022. Termiņš 02.06.2022.
Noteikumu projekta anotācijaPublicēts 24.05.2022. Termiņš 02.06.2022.
Latvijas Bankas noteikumu projekts "Statistisko datu par vērtspapīriem sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi"Publicēts 16.05.2022. Termiņš 30.05.2022.
Noteikumu projekta anotācijaPublicēts 16.05.2022. Termiņš 30.05.2022.
Latvijas Bankas noteikumu projekts "Noteikumi par statistisko datu pieejamību pētnieciskā darba vajadzībām"Publicēts 25.04.2022. Sabiedrības līdzdalība noslēgusies
Noteikumu projekta anotācijaPublicēts 25.04.2022. Sabiedrības līdzdalība noslēgusies
Ieteikumi sankciju piemērošanai par pārkāpumiem statistikas jomāPublicēts 25.04.2022.