LATVIJAS BANKAS PADOME

2010. gada 14. janvārī
Rīgā
Kārtība Nr. 175/7


Līguma par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci slēgšanas kārtība

Izdota saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Kārtība nosaka, kā Latvijas Banka slēdz līgumu par paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku (tālāk tekstā - līgums par papildu licenci).

2. Latvijas Banka slēdz līgumu par papildu licenci atbilstoši šīs kārtības 1. pielikumā noteiktajam līguma paraugam.

3. Ja persona, kas veic informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, saņēmusi paaugstinātās drošības sistēmas papildu licenci un anulējusi tās ietvaros reģistrēto paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju informācijas apmaiņai Kredītu reģistra ietvaros, Latvijas Banka slēdz līgumu par papildu licenci atbilstoši šīs kārtības 2. pielikumā noteiktajam līguma paraugam.

4. Līgumu par papildu licenci Latvijas Bankas vārdā paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks atrodas prombūtnē vai interešu konflikta situācijā attiecībā uz otru līdzēju, līgumu par papildu licenci Latvijas Bankas vārdā paraksta Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs. Ja Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs atrodas interešu konflikta situācijā attiecībā uz otru līdzēju, līgumu par papildu licenci Latvijas Bankas vārdā paraksta Latvijas Bankas valdes loceklis.

5. Kārtība stājas spēkā 2010. gada 1. aprīlī.

6. Līgumi par papildu licenci, kurus Latvijas Banka noslēgusi līdz 2010. gada 31. martam, pēc 2010. gada 31. marta paliek spēkā.


Latvijas Bankas prezidents I. Rimšēvičs