AL2 9354 2-www

Attēlā: pirmajā rindā no kreisās - Raivo Vanags, Ilze Posuma, Harijs Ozols; otrajā rindā no kreisās - Jānis Caune, Māris Kālis, Jānis Blūms.

Māris Kālis
Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs

Māris Kālis ir Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs kopš 2007. gada. No 2001. gada līdz 2007. gadam viņš bija Latvijas Bankas valdes loceklis un bija atbildīgs par finanšu informācijas sagatavošanu un sniegšanu, iekšējās kontroles sistēmas darbību un risku vadību. No 2000. gada līdz 2007. gadam viņš vadīja Latvijas Bankas Grāmatvedības pārvaldi.

Līdztekus darbam Latvijas Bankā Māris Kālis strādājis par lektoru Latvijas Universitātē finanšu vadības, grāmatvedības un finanšu pārskatu sagatavošanas jomā un kā eksperts piedalījies Starptautiskā Valūtas fonda tehniskās palīdzības programmās. Darbu Latvijas Bankā Māris Kālis uzsāka 1998. gadā, bet pirms tam viņš bija starptautiskās revidentu un uzņēmējdarbības konsultantu komercprakses Arthur Andersen revīzijas un uzņēmējdarbības konsultāciju projektu vadītājs.

Māris Kālis ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē. Viņš ir Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedrs un sertificēts zvērināts revidents.

Ilze Posuma
Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece, Juridiskās pārvaldes vadītāja

Ilze Posuma ir Latvijas Bankas valdes locekle kopš 2007. gada un Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja vietniece kopš 2014. gada. Kopš 2005. gada viņa ir Latvijas Bankas Juridiskās pārvaldes vadītāja un ir atbildīga par Latvijas Bankas uzdevumu un funkciju īstenošanas un ikdienas darbību atbilstības normatīvo aktu prasībām nodrošināšanu.

Pirms darba Latvijas Bankā, 2004. un 2005. gadā, Ilze Posuma bija AS "Baltic International Bank" Juridiskās pārvaldes vadītāja. No 2001. gada līdz 2004. gadam Ilze Posuma bija projektu juriste AS "Aizkraukles banka", līdztekus strādājot par lektori Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē.

Ilze Posuma ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Universitātē, kā arī profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un uzņēmumu un organizāciju (iestāžu) vadītāja kvalifikāciju Rīgas Stradiņa universitātē. 2000./2001. akadēmiskajā gadā Ilze Posuma studēja Oksfordas Universitātē Eiropas un salīdzinošo tiesību programmā.

Ilze Posuma pārstāv Latvijas Banku Eiropas Centrālo banku sistēmas Juridiskajā komitejā.

Jānis Blūms
Latvijas Bankas valdes loceklis, Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs

Jānis Blūms ir Latvijas Bankas valdes loceklis kopš 2014. gada. Kopš 2009. gada viņš ir Latvijas Bankas Kases un naudas apgrozības pārvaldes vadītājs un ir atbildīgs par skaidrās naudas glabāšanu, uzskaiti, apstrādi un emisiju, lai nodrošinātu raitu skaidrās naudas apriti Latvijā.

Pirms darba Latvijas Bankā, 2008. un 2009. gadā, Jānis Blūms bija SIA "Ober Haus vērtēšanas serviss" valdes priekšsēdētājs un SIA "Ober Haus Real Estate Latvia" valdes loceklis. No 2006. gada līdz 2008. gadam Jānis Blūms bija SIA "Alexela Oil Latvia" valdes loceklis, no 2003. gada līdz 2005. gadam – SIA ""Mažeiķu nafta" tirdzniecības nams" ģenerāldirektors. No 2000. gada līdz 2003. gadam Jānis Blūms strādāja SIA "Eniro Latvija" (mārketinga direktors un prezidents), bet no 1992. gada līdz 2000. gadam – SIA "Egmont Latvija" (ģenerāldirektors).

Jānis Blūms ieguvis profesionālo bakalaura grādu tiesību zinātnēs biznesa augstskolā "Turība".

Jānis Blūms pārstāv Latvijas Banku Eiropas Centrālo banku sistēmas Banknošu komitejā.

Jānis Caune
Latvijas Bankas valdes loceklis, Finanšu pārvaldes vadītājs

Jānis Caune ir Latvijas Bankas valdes loceklis kopš 2014. gada. Kopš 2007. gada viņš ir Latvijas Bankas Finanšu pārvaldes (līdz 2018. gada 21. septembrim – Grāmatvedības pārvalde) vadītājs un ir atbildīgs par Latvijas Bankas finanšu informācijas sagatavošanu un sniegšanu, grāmatvedības politikas īstenošanu un finanšu plānošanu un kontroli.

No 2003. gada līdz 2007. gadam Jānis Caune bija Latvijas Bankas galvenā grāmatveža vietnieks. No 1996. gada līdz 2003. gadam Jānis Caune strādāja Latvijas Bankā par Grāmatvedības pārvaldes Centrālās grāmatvedības daļas vadītāju, Grāmatvedības un norēķinu pārvaldes Starpbanku norēķinu daļas grāmatvedi, galveno speciālistu. Jānis Caune guvis pieredzi īstermiņa darbā Eiropas Centrālajā bankā un kā eksperts piedalījies Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas tehniskās palīdzības programmās.

Pēc ekonomista augstākās profesionālās kvalifikācijas banku zinību specializācijā iegūšanas Banku augstskolā Jānis Caune ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē, kā arī Diplomēto sertificēto grāmatvežu asociācijas (The Association of Chartered Certified Accountants) izsniegtu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) sertifikātu.

Jānis Caune pārstāv Latvijas Banku vairākās Eirosistēmas/Eiropas Centrālo banku sistēmas komitejās – Grāmatvedības un monetāro ienākumu komitejā, Budžeta komitejā un Organizācijas attīstības komitejā.

Harijs Ozols
Latvijas Bankas valdes loceklis, Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs

Harijs Ozols ir Latvijas Bankas valdes loceklis kopš 2002. gada un pārrauga maksājumu sistēmu, statistikas un Kredītu reģistra darbības jomas. Kopš 1997. gada viņš ir Latvijas Bankas Informācijas sistēmu pārvaldes vadītājs un ir atbildīgs par Latvijas Bankas darbībai nepieciešamo informācijas sistēmu un telekomunikāciju infrastruktūras izveides, funkcionēšanas un attīstības nodrošināšanu.

No 1994. gada līdz 1997. gadam Harijs Ozols bija Latvijas Bankas Informācijas sistēmu pārvaldes vadītāja vietnieks. No 1992. gada līdz 1994. gadam Harijs Ozols strādāja Latvijas Bankā par vadošo programmētāju un Programmēšanas un sistēmas ieviešanas grupas vadītāju.

Harijs Ozols ieguvis inženiera programmētāja profesionālo maģistra grādu Rīgas Tehniskajā universitātē.

Harijs Ozols pārstāv Latvijas Banku Eiropas Centrālo banku sistēmas Informācijas tehnoloģiju komitejā.

Raivo Vanags
Latvijas Bankas valdes loceklis, Tirgus operāciju pārvaldes vadītājs

Raivo Vanags ir Latvijas Bankas valdes loceklis kopš 2008. gada. Kopš 2005. gada viņš ir Latvijas Bankas Tirgus operāciju pārvaldes vadītājs un ir atbildīgs par Latvijas Bankas ārējo rezervju pārvaldīšanas un monetārās politikas īstenošanas nodrošināšanu.

No 2002. gada līdz 2005. gadam Raivo Vanags bija Latvijas Bankas Valūtas operāciju pārvaldes finanšu analītiķis. Pirms darba Latvijas Bankā, 2001. un 2002. gadā, Raivo Vanags bija AS "Reģionālā investīciju banka" Vērtspapīru daļas vadītājs. No 1998. gada līdz 2001. gadam viņš bija Vērtspapīru brokeru AS "Vērtspapīri" valdes priekšsēdētājs. No 1997. līdz 1998. gadam Raivo Vanags strādāja AS "Latvijas Zemes banka" par vērtspapīru analītiķi, Kapitāla tirgus daļas vadītāju un Resursu pārvaldes vadītāju.

Pēc studijām Rīgas Ekonomikas augstskolā un sociālo zinātņu bakalaura grāda ekonomikā iegūšanas Raivo Vanags ir turpinājis studijas un ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu ekonomikā Latvijas Universitātē. Raivo Vanags ieguvis Diplomēto finanšu analītiķu institūta (Chartered Financial Analyst Institute) izsniegtu CFA (Chartered Financial Analyst) sertifikātu.

Raivo Vanags pārstāv Latvijas Banku Eiropas Centrālo banku sistēmas Tirgus operāciju komitejā.