Šodien esam sapulcējušies, lai atzīmētu Baltijas kapitāla tirgum ļoti nozīmīgu sasniegumu. Pagājušajā nedēļā tika pabeigti divi unikāli projekti, tādējādi radot jaunas iespējas Baltijas kapitāla tirgum nākotnē.

Vispirms Baltijas kapitāla tirgus ciešā sadarbībā ar Latvijas Banku un mūsu Baltijas kaimiņvalstu centrālajām bankām pievienojies TARGET2 vērtspapīriem (T2V) platformai, un Eirosistēma ir veiksmīgi pabeigusi šo nepieredzēta mēroga T2V projektu.

Nekad agrāk centrālie vērtspapīru depozitāriji un tirgus dalībnieki no 20 Eiropas valstīm nebija apvienojušies vienotā platformā, lai nodrošinātu ātrus, efektīvus un saskaņotus vērtspapīru un naudas norēķinus. Pašlaik T2V dienā veic vairāk nekā 500 tūkst. vērtspapīru darījumu norēķinu, to kopējai vērtībai pārsniedzot 750 mljrd. eiro.

Pievienojoties T2V, Baltijas kapitāla tirgus var plūkt Eiropas finanšu integrācijas augļus, izmantojot tādus pašus modernus līdzekļus un iespējas kā citi Eiropas kapitāla tirgi, t.sk.:

•             investoriem un vērtspapīru emitentiem vienus vārtus uz Baltijas un Eiropas kapitāla tirgiem;
•             integrētu platformu, kurā nav atšķirību starp iekšzemes un pārrobežu norēķiniem;
•             saskaņotas pēctirdzniecības darbības;
•             mazāku nepieciešamo dienas likviditāti nacionālo centrālo banku sniegtā automatizētā nodrošinājuma dēļ.

Latvijas Banka kā Eirosistēmas dalībniece ne tikai bija iesaistīta T2V projekta finansēšanā un veicināšanā, bet arī nepārtraukti sniegusi atbalstu vietējās infrastruktūras un tirgus dalībnieku sagatavošanā darbībai T2V.

Papildus T2V Latvijas Banka atbalstījusi vēl vienu unikālu projektu, kas palielina Baltijas kapitāla tirgus guvumus no Eiropas finanšu integrācijas. Tas ir jaunizveidotais Nasdaq centrālais vērtspapīru depozitārijs – vienotais centrālais vērtspapīru depozitārijs, kurš sniedz pakalpojumus visās trijās Baltijas valstīs.

Tas ne tikai nodrošina vienotu tehnoloģisko risinājumu un vienotus noteikumus trim vērtspapīru norēķinu sistēmām, kas darbojas saskaņā ar Igaunijas, Latvijas un Lietuvas nacionālajiem tiesību aktiem. Tas ir arī pirmais centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas licencēts atbilstoši jaunajai ES Centrālo vērtspapīru depozitāriju regulai.

Talantīgāko speciālistu un labāko tehnoloģiju koncentrēšana vienā centrālajā vērtspapīru depozitārijā, kas pievienojies Eiropas T2V platformai, sniedz iespēju Baltijas kapitāla tirgus dalībniekiem saņemt augstas kvalitātes pakalpojumus un izmantot priekšrocības, ko sniedz:

•         emitentu un investoru saskaņota piekļuve visiem trim tirgiem;
•         vienoti dalības kritēriji un moderni ziņojumu formāti;
•         efektīvi likviditātes vadības risinājumi, ko nodrošina T2V un atbalsta Latvijas Banka.

Vēlos teikt milzīgu paldies Nasdaq komandai, nacionālajiem vērtspapīru tirgus uzraugiem un Baltijas valstu nacionālajām centrālajām bankām.

Paveikts ļoti liels darbs, bet mums priekšā joprojām ir jauni apvāršņi. Pašlaik aktīvi tiek ieviesta Eiropas kapitāla tirgu savienība – ideja, kuras mērķis ir mobilizēt kapitāla tirgus Eiropā. Tās mērķis ir dziļāk integrēti kapitāla tirgi, kuri nodrošinātu uzņēmējiem daudz plašākas izvēles iespējas līdzekļu piesaistē par zemāku cenu, bet investoriem visā ES dotu jaunas ieguldījumu iespējas. Esmu pārliecināts, ka Nasdaq depozitārijs sniegs būtisku ieguldījumu, attīstot jaunus un inovatīvus pakalpojumus, lai Eiropas kapitāls rastu ceļu uz Baltijas uzņēmumiem un projektiem, atbalstot izaugsmi un darbvietu radīšanu mūsu reģionā.

Paldies par uzmanību!