Zoja_Razmusa_2013

Zoja Razmusa dzimusi 1953. gada 8. jūnijā.

Zoja Razmusa absolvējusi Vitebskas Vieglās rūpniecības tehnoloģijas institūtu, kur studēja saskaņā ar Latvijas PSR Izglītības ministrijas norīkojumu (tekstilrūpniecības inženiera ekonomista specialitāte), un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā ieguvusi ekonomikas doktora grādu.

Zoja Razmusa sāka darbu Latvijas Bankā 1993. gadā, bija Monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietniece, piedalījās šīs pārvaldes veidošanā un funkciju attīstīšanā un izpildē.

Zoja Razmusa pārstāvējusi Latvijas Banku Eiropas Centrālo banku sistēmas Monetārās politikas komitejas Valsts finanšu darba grupā un Banku uzraudzības komitejā, darbojusies Eiropas Centrālo banku sistēmas Finanšu stabilitātes komitejā un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Konsultatīvajā speciālistu komitejā, ir daudzu publikāciju autore. Pirms tam viņa strādāja Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā (1987–1993) par vecāko zinātnisko līdzstrādnieci un nodaļas vadītāju, kā arī Rīgas Tehniskajā universitātē par vecāko pasniedzēju (1980–1983).

Latvijas Republikas Saeima 2011. gada 17. februārī apstiprināja Zoju Razmusu par Latvijas Bankas padomes locekli.

2014. gada 13. martā Latvijas Republikas Saeima apstiprināja Zoju Razmusu Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā.


Runas

Latvijas Bankas preses konference (14.09.2018.)

Ievadvārdi Latvijas Bankas konferencē "22. gadsimta maksājumi: šodiena veido nākotni" (03.10.2018.)

Latvijas Bankas preses konference (14.12.2018.)