Bankas padomes sastāvā ir Latvijas Bankas prezidents, viņa vietnieks un padomes locekļi:

Vita Pilsuma

Vita Pilsuma

Vita Pilsuma dzimusi 1956. gada 18. martā Rīgā, latviete.

Pēc Rīgas 36. vidusskolas absolvēšanas viņa studējusi Latvijas Universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultātē (finanšu un kredīta specialitāte; 1974–1979). 2010. gadā ieguvusi ekonomikas doktora zinātnisko grādu finansēs un kredītā (Dr. oec.).

V. Pilsuma strādājusi Latvijas valsts banku un komercbanku sistēmā. No 1991. gada 9. oktobra – Latvijas Bankas Ārējo sakaru pārvaldes vadītāja.

1993. gada 31. martā Latvijas Republikas Augstākā padome apstiprināja V. Pilsumu par Latvijas Bankas padomes locekli.

Latvijas Republikas Saeima 1999. gada 4. martā, 2005. gada 17. martā, 2011. gada 17. februārī un 2017. gada 9. martā V. Pilsumu atkārtoti apstiprināja par Latvijas Bankas padomes locekli (jaunais pilnvaru laiks sākās 2017. gada 31. martā).

Arvils Sautiņš

Arvils Sautiņš Arvils Sautiņš dzimis 1961. gada 1. oktobrī Rīgā, latvietis.

Vidējo izglītību ieguvis Rīgas 1. vidusskolā, 1982. gadā absolvējis Latvijas Universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultāti (prečzinības un tirdzniecības organizācijas specialitāte).

Pēc Latvijas Universitātes absolvēšanas strādājis tirdzniecības sistēmā, pēc tam - Valsts statistikas komitejas Rīgas pilsētas statistikas nodaļā par biroja vadītāju. No 1984. līdz 1990. gadam - ekonomists un galvenais ekonomists lauku kopsaimniecībās.

Sākot ar 1990. gadu - Latvijas Republikas Augstākās padomes Ekonomikas komisijas konsultants.

1993. gada 15. novembrī iecelts par Latvijas Republikas Valsts statistikas komitejas (tagad - Centrālā statistikas pārvalde) priekšsēdētāju.

Sākot ar 1994. gadu, papildinājis zināšanas vairākos starptautisko institūciju rīkotajos kursos un semināros, t.sk. 1996. gadā ieguvis sertifikātu par ASV Darba departamenta Darba statistikas biroja mācību programmas Economic Indicators apguvi.

Ekonomistu apvienības "2010" asociētais biedrs.

Latvijas Republikas 6. Saeima 1998. gada 10. jūnijā apstiprināja A. Sautiņu par Latvijas Bankas padomes locekli (ar 02.07.1998.). 2004. gada 2. jūnijā, 2010. gada 3. jūnijā un 2016. gada 16. jūnijā Saeima A. Sautiņu atkārtoti apstiprināja par Latvijas Bankas padomes locekli (jaunais 6 gadu pilnvaru laiks sākās 2016. gada 2. jūlijā).  

Aivars Skopiņš

Aivars Skopiņš

Aivars Skopiņš dzimis 1957. gada 7. janvārī Rīgā, latvietis.

Beidzis Saulkrastu vidusskolu (1975) un Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti (tiesību zinātņu specialitāte; 1981). Pēc mācībām universitātē vairāk nekā 10 gadus strādājis Valsts arbitrāžā par valsts arbitru un Latvijas Saimnieciskajā tiesā par tiesnesi.

No 1992. gada līdz 1998. gadam bijis a/s "Latvijas Zemes banka" Juridiskās daļas vadītājs un valdes loceklis, bet līdz 1999. gadam - a/s "Hansabank - Latvija" Juridiskās un lietvedības daļas vadītājs.

No 1999. gada bijis Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas šķīrējtiesnesis, bet no 2001. gada - Rīgas Starptautiskās šķīrējtiesas prezidija loceklis.

Latvijas Republikas Saeima 2004. gada 2. jūnijā apstiprināja A. Skopiņu par Latvijas Bankas padomes locekli (ar 2004. gada 2. jūliju). 2010. gada 3. jūnijā un 2016. gada 16. jūnijā Saeima A. Skopiņu atkārtoti apstiprināja par Latvijas Bankas padomes locekli (jaunais 6 gadu pilnvaru laiks sākās 2016. gada 2. jūlijā).