Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par radošo risinājumu izstrādi
LB/2018/10 MOOZ SIA 41999.99 EUR 18.01.2018. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par Latvijas Bankas monētu ekspozīcijas stenda dizaina izstrādi un audiovizuālas prezentācijas izstrādi
05-47/2018/9 Pētersons Ojārs 6200 EUR 17.01.2018. - 02.02.2018.
Nomas līgums par telpu un inventāra nomu pasākumam Melngalvju namā
09-47/2017/443 Rīgas Nami SIA 6249 EUR 10.01.2018. - 13.06.2018.
Par vārtu un paceļamās barjeras tehnisko apkalpošanu
LB/2017/97 22.11.2017. 05.12.2017. Preiss Būve SIA 16999 EUR 11.01.2018. - 12.01.2023.
Par pasākuma tehnisko nodrošināšanu
03-47/2018/4 RIX Holding GmbH SIA 4550 EUR 09.01.2018. - 14.01.2018.
Par pasākuma mākslinieciskās programmas nodrošināšanu
03-47/2018/5 Hewit SIA 8300 EUR 09.01.2018. - 14.01.2018.
Par telpu nomu
03-47/2018/1 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs Valsts aģentūra 1566.88 EUR 09.01.2018. - 14.01.2018.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2018/1 Lancmanis Imants 1080 EUR 08.01.2018. - 28.12.2018.
Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu
04-47/2017/7 Zaļā josta SIA 826.45 EUR 01.12.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par divu jaunu vieglo automobiļu piegādi
LB/2017/96 09.11.2017. 12.12.2017. Moller Auto Latvia SIA 92221 EUR 08.01.2018. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par viena jauna vieglā automobiļa piegādi
LB/2017/96 09.11.2017. 12.12.2017. Moller Auto Latvia SIA 53233 EUR 08.01.2018. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2018/5 Umblija Ramona 1080 EUR 05.01.2018. - 28.12.2018.
Par zinātnisko konsultāciju sniegšanu
05-47/2018/6 Kursīte Pakule Janīna 1080 EUR 05.01.2018. - 28.12.2018.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2018/3 Krastiņa Sandra 1080 EUR 08.01.2018. - 28.12.2018.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2018/4 Stradiņš Jānis 1080 EUR 08.01.2018. - 28.12.2018.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2018/2 Ģelzis Kristaps 1080 EUR 08.01.2018. - 28.12.2018.
Par fotogrāfiju sagatavošanu
09-47/2017/429 Liepiņš Aivars 1000 EUR 29.12.2017. - 28.12.2018.
Par pētījumu apkopošanu, rediģēšanu un publicēšanu
09-47/2017/437 Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs 4000 EUR 03.01.2018. - 31.01.2019.
Par BCA Research elektronisko informācijas resursu iegādi
LB/2017/102 08.12.2017. 19.12.2017. BCA Research Inc. 35833.34 USD 01.01.2018. - 31.10.2019.
Par fotogrāfiju sagatavošanu
09-47/2017/431 LETA SIA 1500 EUR 29.12.2017. - 28.12.2018.
Par infografiku un līdzīgu datorgrafikas darbu izstrādi
09-47/2017/436 Grīnvalds Māris 1855 EUR 29.12.2017. - 28.12.2018.
Par apziņošanas sistēmas iekārtu piegādi
14-47/2017/808 Citrus Solutions SIA 3599.63 EUR 21.12.2017. - 28.12.2017.
Par kravu gaisa transporta pakalpojumiem
LB/2017/66 02.07.2017. 08.08.2017. Kuehne+Nagel SIA 600000 EUR 22.12.2017. - 21.12.2022.
Par Latvijas Bankas nekustamā īpašuma un mantas, pārnēsājamo elektronisko iekārtu, darbības pārtraukuma, vispārējās civiltiesiskās atbildības, darbiniekudarba braucienu palīdzības un darbinieku dzīvības nelaimes gadījumā apdrošināšanu
LB/2017/89 ADB Gjensidige Latvijas filiāle 69082.56 EUR 01.01.2018. - 31.12.2020.
Par Latvijas Bankas transportlīdzekļu KASKO un OCTA apdrošināšanu
LB/2017/90 18.10.2017. 07.11.2017. Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS 38436 EUR 01.01.2018. - 31.12.2020.
Par pakalpojumu nodrošināšanu
06-47/2017/53 Biedrība Latvijas Sporta pedagoģ ijas akadēmijas Sporta klubs 510 EUR 21.12.2017. - 30.04.2018.
Par piekļuves valsts nozīmes reģistriem un datubāzēm nodrošināšanu 2018. gadam
09-47/2017/394 Lursoft IT SIA 3809.26 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par sludinājumu publicēšanu
09-47/2017/428 Izdevniecība Dienas Mediji SIA 1500 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
44. papildu vienošanās 30.12.2014. līgumam Nr. LB-07/2014/630 Par LB nek.īp. un mantas, pārnēs.elektron. iekārtu, darbības pārtrauk., visp. civilties. atb., darbin. darba braucienu palīdz. un darbin. dzīvības nelaimes gad. apdrošināšanu
LB/2014/95 29.09.2014. 11.11.2014. ADB Gjensidige Latvijas filiāle 0.47 EUR 08.12.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par maināmo paklāju servisu
14-47/2017/717 Berendsen Tekstila Serviss AS 9990 EUR 02.01.2018. - 30.12.2018.
Par ugunsmūra sistēmas uzturēšanu
LB/2017/98 14.11.2017. 28.11.2017. OptiCom SIA 29888 EUR 01.02.2018. - 31.01.2019.
Par Latvijas Bankas vēsturei veltīta albuma dizaina un mākslinieciskā iekārtojuma izveidi
09-47/2017/410 Sarkane Inta 3800 EUR 12.12.2017. - 28.12.2017.
Par Capital Economics elektronisko informācijas resursu piegādi 2018. gadam
09-47/2017/384 Capital Economics Ltd 6100 GBP 31.12.2017. - 30.12.2018.
Izdevuma "Latvijas eiro monētas. Latvian Euro Coins. 2014–2017" iespieddarbi
09-47/2017/407 ADVERTS SIA 1697 EUR 12.12.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par Latvijas Bankas vēsturei veltīta albuma attēlu apstrādi un datorsalikuma sagatavošanu
09-47/2017/409 Sarkane Līga 2400 EUR 12.12.2017. - 28.12.2017.
Par ārvalstu periodisko izdevumu piegādi 2018. gadam
09-47/2017/358 EBSCO Information Services GmbH 6428.5 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par zīmogu izgatavošanu un piegādi
09-47/2017/338 LGV SIA 2400 EUR 01.01.2018. - 31.12.2020.
Par informācijas publicēšanu elektroniskajā katalogā
09-47/2017/397 Media 360 SIA 184 EUR 25.12.2017. - 24.12.2018.
Par Latvijas periodisko izdevumu piegādi
09-47/2017/357 VAS Latvijas Pasts 2766.42 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par Britannica Online Academic Edition datubāzes izmantošanu
09-47/2017/359 KULTŪRAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU CENTRS 702.9 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par EBSCO datubāzes nacionālā piedāvājuma paketes izmantošanu
09-47/2017/359 KULTŪRAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU CENTRS 1423.55 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par EBSCO Business Source Ultimate izmantošanu
09-47/2017/359 KULTŪRAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU CENTRS 7205.67 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par izmaiņu veikšanu izstrādātajās video infografikās
09-47/2017/378 HANSAMEDIA SIA 2999 EUR 27.11.2017. - 30.04.2019.
Satelīttelelefona pakalpojumu līgums
12-47/2017/140 BELSS SIA 7500 EUR 16.11.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par Ziemassvētku egļu piegādi
14-47/2017/656 STĀDAUDZĒTAVA BLĪDENE SIA 267 EUR 29.11.2017. - 23.12.2017.
Par informatīvā teksta izstrādi Latvijas Bankas izdevumam “Latvijas eiro monētas. Latvian Euro Coins. 2014–2017"
05-47/2017/36 Umblija Ramona 140 EUR 28.11.2017. - 06.12.2017.
Par sniega savākšanu un izvešanu
14-47/2017/651 Cleanhouse SIA 9999 EUR 27.11.2017. - 01.05.2018.
Par izdevuma "Latvijas eiro monētas. Latvian Euro Coins. 2014–2017" dizaina izveidi
09-47/2017/388 Šēnbergs Laimonis 1760 EUR 24.11.2017. - 08.12.2017.
Par Ziemassvētku egļu piegādi
14-47/2017/656 Egļu Serviss SIA 447.33 EUR 23.11.2017. - 23.12.2017.
Par izdevuma "Latvijas eiro monētas. Latvian Euro Coins. 2014–2017" attēlu apstrādi, māksliniecisko iekārtojumu un datorsalikuma sagatavošanu
09-47/2017/387 Sarkane Inta 2600 EUR 22.11.2017. - 08.12.2017.
Par galveno kāpņu telpas sienu remontu
14-47/2017/667 Būvuzņēmums Restaurators AS 5243.64 EUR 21.11.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par Latvijas Bankas Apmeklētāju centra "Naudas pasaule" interjera fotoattēlu sagatavošanu
09-47/2017/371 Stūrmanis Indriķis 1192 EUR 17.11.2017. - 22.12.2017.
Par akumulatoru nomaiņu nepārtrauktās barošanas iekārtām
LB/2017/85 26.10.2017. 07.11.2017. UPS SERVISS CENTRS SIA 11044.8 EUR 15.11.2017. - 13.12.2017.
Par euro monētu drošības maisiņu un drošības līmlentes izgatavošanu un piegādi
14-47/2017/623 KOTEKA SIA 8350 EUR 14.11.2017. - 18.12.2017.
Par datortīkla drošības testēšanu
12-47/2017/126 PricewaterhouseCoopers Information Technology Service SIA 8400 EUR 31.10.2017. - 22.12.2017.
Par augstas veiktspējas datoru piegādi
12-47/2017/129 ATEA SIA 6120 EUR 09.11.2017. - 08.12.2017.
Par Aladdin risku sistēmas izmantošanu
LB/2017/37 27.04.2017. 06.06.2017. BlackRock Financial Management Inc. 1182000 EUR 23.10.2017. - 28.02.2023.
Par būvprojekta ekspertīzi
14-47/2017/619 Cerkazi-G SIA 4990 EUR 02.11.2017. - 15.11.2017.
Par formas apģērbu piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei
LB/2017/87 26.09.2017. 10.10.2017. Grif SIA 2963.4 EUR 01.11.2017. - 16.12.2017.
Par telpu nomu Latvijas Bankas monētas izlaišanas pasākuma rīkošanai
09-47/2017/353 Latvijas Nacionālā Bibliotēka Latvijas Nacionālā Bibliotēka 165.29 EUR 01.11.2017. - 02.12.2017.
Par formas apģērbu piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei
LB/2017/87 26.09.2017. 10.10.2017. Priva COM SIA 5696.5 EUR 01.11.2017. - 16.12.2017.
Par tiesībām publiskot autora vizuālo darbu
09-47/2017/347 Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra 84 EUR 01.11.2017. - 02.11.2018.
Par Latvijas Bankas apraksta videoversijā filmēto personāžu fotoportretu sagatavošanu
09-47/2017/340 SunStudio SIA 1505 EUR 23.10.2017. - 30.10.2017.
Par būvuzraudzību
14-47/2017/639 FABRUM SIA 895 EUR 23.10.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par sertifikātu drošas glabāšanas iekārtu piegādi
LB/2017/83 18.08.2017. 08.09.2017. OptiCom SIA 105040.98 EUR 20.10.2017. - 24.11.2017.
Par informatīvā teksta izstrādi (LPNP 1. sesijai veltīta kolekcijas monēta)
05-47/2017/30 Liniņš Eduards 140 EUR 19.10.2017. - 24.10.2017.
Par šķēršļu joslas elementu izgatavošanu un uzstādīšanu
06-47/2017/39 J.E.F. SIA 8970.7 EUR 18.10.2017. - 30.11.2017.
Par Latvijas Bankas apraksta videoversijas izveidi
09-47/2017/336 Vides Filmu Studija SIA 9980 EUR 13.10.2017. - 15.11.2017.
Par automobiļu mazgāšanu un autopreču piegādi
06-47/2017/42 Circle K Latvia SIA 2990 EUR 11.10.2017. - 30.09.2022.
Par apmācību Latvijas Bankas darbiniekiem
03-47/2017/123 Feather and stone SIA 8800 EUR 09.10.2017. - 30.06.2018.
Par telpu apdares atjaunošanu
LB/2017/82 01.09.2017. 12.09.2017. Universbūve SIA 28828.95 EUR 10.10.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par tiešsaistes pieeju "BankersAlmanac.com" datubāzei
09-47/2017/322 Reed Business Information Ltd 7712.98 GBP 05.10.2017. - 04.10.2018.
Par radošās koncepcijas izstrādi videostāstam, tā demonstrēšanai Latvijas Bankas stendā izstādē “World Money Fair 2018
05-47/2017/27 Umblija Ramona 375 EUR 21.09.2017. - 29.09.2017.
Par drošības durvju piegādi un montāžu
LB/2017/82 01.09.2017. 12.09.2017. INO SIA 18244.78 EUR 10.10.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par ieejas durvju remontu
LB/2017/84 13.09.2017. 26.09.2017. Tehnodizains SIA 5749.01 EUR 09.10.2017. - 21.11.2017.
Par tiešsaistes pieeju FT.com informācijas resursiem
09-47/2017/248 The Financial Times Limited 8719 EUR 15.10.2017. - 14.10.2018.
Par kolekcijas monētas "Mana Latvija" izgatavošanu un piegādi
LB/2017/74 25.07.2017. 15.08.2017. De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. 71751.44 EUR 05.10.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par gāzes un apkures iekārtu tehnisko apkalpošanu
LB/2017/72 01.08.2017. 15.08.2017. Mesako Serviss SIA 20000 EUR 05.10.2017. - 04.10.2022.
Par jūras konteineru piegādi un uzstādīšanu
06-47/2017/40 Modul SIA 4200 EUR 04.10.2017. - 15.12.2017.
Par LED displeja piegādi
12-47/2017/118 LED dizains SIA 3440 EUR 04.10.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par ISDN2 pakalpojuma sniegšanu
12-47/2017/111 SIA Lattelecom 1000 EUR 01.10.2017. - 30.09.2019.
1. Papildu vienošanās līgumam 03.08.2017. līgumam Nr.LB-07/2016/358 Par informācijas izvietojuma medijos plānošanu un izvietošanu
LB/2016/25 13.05.2016. 14.06.2016. Media House SIA 2000 EUR 29.09.2017. - 31.12.2018.
Par izmaiņu un papildinājumu veikšanu izstrādātajos interaktīvajos materiālos
09-47/2017/310 Novitus SIA 3500 EUR 29.09.2017. - 01.10.2019.
Par frekvences pārveidotāju piegādi un nomaiņu
14-47/2017/472 Inducont SIA 6055 EUR 28.09.2017. - 23.11.2019.
Par telpu nomu Latvijas Bankas tautsaimniecības konferences rīkošanai
09-47/2017/292 Latvijas Nacionālā Bibliotēka Latvijas Nacionālā Bibliotēka 2426.48 EUR 25.09.2017. - 27.09.2017.
Par apmācību Latvijas Bankas darbiniekiem
03-47/2017/114 Nordic Group SIA 4900 EUR 27.09.2017. - 27.10.2017.
Par naudas glabātavas apsardzes signalizācijas sistēmu modernizēšanu, tehnisko pārraudzību un palīdzību to uzturēšanā
LB/2017/38 Bosch Sicherheitssysteme GmbH B. 118497.72 EUR 21.09.2017. - 30.09.2022.
Par informatīvā teksta izstrādi
05-47/2017/6 Borgs Jānis 280 EUR 08.09.2017. - 19.09.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankas rīkotas tautsaimniecības konferences dalībniekiem
09-47/2017/306 Riga Catering Service SIA 9403.3 EUR 25.09.2017. - 27.09.2017.
Par pacēlāju cilvēkiem ar kustību traucējumiem tehnisko apkalpošanu
14-47/2017/473 TehnoPrime SIA TehnoPrime SIA 8000 EUR 25.09.2017. - 25.09.2022.
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS
06-47/2017/37 Rīgas Monitoringa Centrs SIA 1990 EUR 22.09.2017. - 31.08.2022.
Par būvprojekta ekspertīzi
14-47/2017/565 TOTUS SIA 760 EUR 22.09.2017. - 29.09.2017.
Par dokumentu mapju izgatavošanu
09-47/2017/304 Masterprint SIA 3914 EUR 21.09.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par monētu bukletu sagatavošanu
09-47/2017/281 Sarkane Inta 2000 EUR 21.09.2017. - 22.12.2017.
Par Latvijas Bankas organizētās konferences zāles skatuves noformējumu
09-47/2017/296 Imaging Print SIA 1920 EUR 20.09.2017. - 27.09.2017.
Par Latvijas Bankas tautsaimniecības konferences nodrošināšanu ar apskaņošanas un videoprezentācijas sistēmām
09-47/2017/283 KT SERVISS SIA 1523.5 EUR 14.09.2017. - 27.09.2017.
Par Standard&Poor's pakalpojumu
LB/2017/80 26.07.2017. 08.08.2017. S P CAPITAL IQ LLC 39627 USD 10.05.2017. - 09.05.2018.
Par teritorijas nožogojuma krāsojuma atjaunošanu Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā
LB/2017/78 17.08.2017. 29.08.2017. Ekovalis Latvija SIA 13304.95 EUR 15.09.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par starpsienas izbūvi un ugunsdrošo durvju iebūvi
14-47/2017/510 Ars Magna SIA Ars Magna SIA 18159.33 EUR 12.09.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par informatīvā teksta izstrādi (Ed. Veidenbauma daiļradei veltītas kolekc. monētas)
05-47/2017/26 Liniņš Eduards 140 EUR 11.09.2017. - 22.09.2017.
Par darbības komplekso risku un vadošo darbinieku atbildības apdrošināšanu
LB/2017/7 01.02.2017. 07.03.2017. MARSH LTD 169500 EUR 01.10.2017. - 31.03.2018.
Par ventilācijas sistēmu tīrīšanu
LB/2017/65 19.07.2017. 01.08.2017. Vega 1 Serviss SIA 21296.25 EUR 07.09.2017. - 06.12.2017.
Par lifta vadības automātikas plašu komplekta piegādi un uzstādīšanu
14-47/2017/388 RECEPT- HOLDING LIFTS SIA 6285.59 EUR 04.09.2017. - 03.12.2017.
Par ventilācijas sistēmas pārbūves skiču projekta izstrādi
LB/2017/63 16.06.2017. 04.07.2017. DanSan SIA 1300 EUR 04.09.2017. - 02.11.2017.
Par inovatīvas kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi
LB/2017/64 18.06.2017. 27.07.2017. Lietuvos Monetu Kalykla UAB 126237 EUR 30.08.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par apmācību Latvijas Bankas darbiniekiem
03-47/2017/92 PricewaterhouseCoopers SIA 2800 EUR 31.08.2017. - 02.11.2017.
Par gāzes un apkures iekārtu tehnisko apkalpošanu
LB/2017/72 01.08.2017. 15.08.2017. Caverion Latvija SIA 21999 EUR 31.08.2017. - 01.09.2022.
Par piena produktu piegādi
18-47/2017/83 Tukuma Piens AS 5000 EUR 30.08.2017. - 29.08.2019.
Par interneta pieslēguma nodrošināšanu
LB/2017/49 05.06.2017. 20.06.2017. SIA Lattelecom 17280 EUR 30.08.2017. - 30.11.2020.
Lietota vieglā pasažieru automobiļa nomas ar izpirkumu līgums
LB/2017/70 05.07.2017. 08.08.2017. SIA DNB līzings 97356.91 EUR 25.08.2017. - 28.08.2022.
Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un montāžu
14-47/2017/487 Stila mēbeles SIA 6973.73 EUR 28.08.2017. - 29.09.2017.
Par ruļļveida drošības žalūziju un paceļamo bollardu tehnisko apkalpošanu
LB/2017/71 05.07.2017. 18.07.2017. FITTERO SIA 29999 EUR 22.08.2017. - 23.08.2022.
Par pagalma seguma nomaiņu un ārējo elektrotīklu izbūvi Latvijas Bankas ēkā K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā
LB/2017/58 05.07.2017. 27.07.2017. INO SIA 264979 EUR 22.08.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par ugunsdzēsības aparātu piegādi Latvijas Bankai
06-47/2017/20 FN-SERVISS SIA 2649.98 EUR 21.08.2017. - 31.08.2017.
Par LED gaismekļu sistēmu piegādi
LB/2017/68 19.07.2017. 01.08.2017. ACDC ELEKTRO SIA 11610.08 EUR 18.08.2017. - 29.09.2017.
Par informatīvo materiālu izstrādi sabiedrības informēšanai par Latvijas Bankas emitētajām monētām
09-47/2017/256 Alpha Baltic Media SIA Alpha Baltic Media SIA 4822.9 EUR 15.08.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
14-47/2017/475 ADB Gjensidige Latvijas filiāle 180 EUR 11.08.2017. - 29.12.2017.
Par veļas mazgāšanu un ķīmisko tīrīšanu
18-47/2017/56 BAUSKAS SADZĪVES PAKALPOJUMI SIA 3999 EUR 11.08.2017. - 11.08.2019.
Par latviešu tautasdziesmām veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi
LB/2017/61 31.05.2017. 27.06.2017. De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. 71167.6 EUR 10.08.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par Latviešu Pagaidu nacionālajai padomei veltītas kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi
LB/2017/54 25.05.2017. 20.06.2017. De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. 54577.2 EUR 10.08.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par interneta pieslēguma nodrošināšanu
LB/2017/49 05.06.2017. 20.06.2017. Latvijas valsts radio un televīzija centrs VAS 13068 EUR 10.08.2017. - 10.08.2020.
Par monētu šķirošanas un skaitīšanas iekārtu iegādi
LB/2017/42 07.06.2017. 04.07.2017. HANSAB SIA 30609.66 EUR 10.08.2017. - 10.10.2017.
Par konferenču zāles krēslu piegādi
LB/2017/77 19.07.2017. 01.08.2017. BRERA SIA 5004 EUR 08.08.2017. - 19.09.2017.
Par Brilliant Uncirculated kvalitātes Latvijas euro apgrozības monētu izgatavošanu, iesaiņošanu komplektos un piegādi
LB/2017/67 05.07.2017. 18.07.2017. Staatliche Munzen Baden-Wurttemberg 27226.88 EUR 08.08.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par informatīvā teksta izstrādi
05-47/2017/21 Liniņš Eduards 140 EUR 07.08.2017. - 10.08.2017.
Par apmeklētāju centra ekspozīcijas fotogrāfiju sagatavošanu
09-47/2017/254 Dārziņš Krists 638 EUR 28.07.2017. - 28.09.2017.
Par divu jaunu bruņoto FORTRESS 200 transportlīdzekļu piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei
LB/2016/78 22.07.2016. 06.09.2016. CENTIGON FRANCE SAS 503530 EUR 25.07.2017. - 21.01.2023.
Par kadiķu stādījumu atjaunošanu
14-47/2017/332 Terra Vita SIA 7200 EUR 01.08.2017. - 11.09.2018.
Par autostāvvietas betona EKO bruģakmens seguma nomaiņu, ietves betona bruģakmens seguma remontu, ietves granīta seguma līmeņošanu un granīta pakāpienu remontu
14-47/2017/317 Uzars bruģēšana SIA 14872.21 EUR 27.07.2017. - 24.08.2019.
Par monētu suvenīriesaiņojumu izgatavošanu un piegādi
LB/2017/59 13.06.2017. 27.06.2017. Kurowski Group Sp. z o.o. 22810 EUR 17.07.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par Baltijas valstu simtgadei veltītas 2 eiro piemiņas monētas izgatavošanu, iesaiņošanu un piegādi
LB/2017/53 29.05.2017. 20.06.2017. Lietuvos Monetu Kalykla UAB 61107.57 EUR 25.07.2017. - 14.01.2020.
Par munīcijas piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei
LB/2017/31 29.03.2017. 25.04.2017. ZOMMERS SIA 29000 EUR 20.07.2017. - 20.12.2017.
Par pasākuma rīkošanu gaismas festivāla "Staro Rīga 2018" ietvaros
LB/2017/50 KALVESTUDIJA SIA 31982 EUR 20.07.2017. - 20.11.2018.
Par ballistisko vairogu piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei
LB/2017/31 29.03.2017. 25.04.2017. ZOMMERS SIA 2586 EUR 20.07.2017. - 20.12.2017.
Par vārtu pārbūvi
LB/2017/47 15.06.2017. 04.07.2017. FITTERO SIA 12637.12 EUR 20.07.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par munīcijas piegādi Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldei
LB/2017/31 29.03.2017. 25.04.2017. ZOMMERS SIA 14250 EUR 20.07.2017. - 20.12.2017.
Par multimedija "Ekonomikas pulkstenis" izveidi
12-47/2017/87 CUBE Aģentūra SIA 4145 EUR 18.07.2017. - 01.09.2023.
Par ceļa izdevumu atlīdzināšanu Latvijas Bankas rīkota semināra runātājam
09-47/2017/236 Dr Wolf Heinrich Reuter 850 EUR 18.07.2017. - 28.07.2017.
Par viena jauna vieglā automobiļa piegādi
LB/2017/33 08.05.2017. 30.05.2017. Moller Auto Latvia SIA 31625.01 EUR 13.07.2017. - 12.07.2022.
Par viena jauna plašlietojuma vieglā automobiļa piegādi
LB/2017/33 08.05.2017. 30.05.2017. Moller Auto Latvia SIA 36979.89 EUR 13.07.2017. - 12.07.2022.
Par informatīvā teksta izstrādi
05-47/2017/17 Vijups Armands 140 EUR 10.07.2017. - 12.07.2017.
On the Maintenance of WinGuard, the Monitoring and Management Software of the Building and Security Engineering Systems
LB/2017/39 09.05.2017. 30.05.2017. Advancis Software Services GmbH 67000 EUR 01.07.2017. - 30.06.2022.
Par telekomunikāciju savienojumu uzturēšanu
12-47/2017/72 SIA Lattelecom 2944.52 EUR 01.07.2017. - 30.06.2018.
Par grafiskā risinājuma izstrādi monētu iesaiņojumiem
05-47/2017/18 Lūse Laura 1550 EUR 07.07.2017. - 15.08.2017.
Par ārējās uzlādes ierīču ar gravējumu iegādi
09-47/2017/242 Reklāmas un Zīmogu fabrika AS 7800 EUR 07.07.2017. - 25.08.2017.
Par transportlīdzekļa ISUZU Turquoise tehnisko apkopju un remontu veikšanu
06-47/2017/27 Intransserviss SIA 2990 EUR 06.07.2017. - 31.12.2019.
Par Latvijas Bankas tautsaimniecības konferences materiālu dizaina izveidi un sagatavošanu
09-47/2017/220 Lūse Laura 1900 EUR 06.07.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par serveru slodzes balansēšanas programmatūras piegādi un uzturēšanu
12-47/2017/75 DPA, SIA 7226.7 EUR 30.06.2017. - 20.07.2017.
Par dabasgāzes iegādi
LB/2017/41 11.05.2017. 14.06.2017. Latvijas Gāze AS 79700 EUR 28.06.2017. - 30.06.2018.
Par pieejas kontroles aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu
LB/2017/60 30.05.2017. 13.06.2017. HANSAB SIA 16748 EUR 05.07.2017. - 13.09.2017.
Par elektrisko krautņotāju un papildaprīkojuma piegādi
LB/2017/34 03.04.2017. 18.04.2017. Jungheinrich Lift Truck SIA 39980 EUR 04.07.2017. - 07.11.2017.
Par kolekcijas monētu komplekta kartona iesaiņojuma kārbiņu izgatavošanu un piegādi
05-47/2017/16 GR ART un PRINT SIA 2849 EUR 03.07.2017. - 31.12.2017.
Par medicīnas preču piegādi
LB/2017/52 19.05.2017. 31.05.2017. Arbor Medical Korporācija SIA 28522 EUR 30.06.2017. - 01.09.2017.
Par ugunsdzēsības aparātu uzturēšanu
06-47/2017/25 FN-SERVISS SIA 9990 EUR 03.07.2017. - 03.07.2022.
Par cirkulācijas sūkņu un to vadības moduļu piegādi
14-47/2017/313 SB SIA 2263.62 EUR 29.06.2017. - 11.08.2017.
Par formas tērpu izgatavošanu un piegādi
14-47/2017/276 Velme Classic SIA 1814 EUR 29.06.2017. - 01.08.2017.
Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā Poruka prospektā 12, Jūrmalā
14-47/2017/271 INO SIA 7831.02 EUR 29.06.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par radošo risinājumu izstrādi
LB/2017/69 MOOZ SIA 41999.99 EUR 28.06.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par informācijas šifrēšanas, elektroniskās parakstīšanas un atslēgu pārvaldības programmatūras piegādi
LB/2017/56 18.05.2017. 06.06.2017. DPA, SIA 41699.6 EUR 28.06.2017. - 12.07.2018.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankas rīkotās starptautiskās sanāksmes dalībniekiem
09-47/2017/212 Viesnīca Latvija AS 2206.61 EUR 27.06.2017. - 28.06.2017.
Par skaņas sistēmu nomu
LB/2017/55 24.05.2017. 06.06.2017. KT SERVISS SIA 41999 EUR 27.06.2017. - 01.06.2022.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankas rīkotās starptautiskās sanāksmes dalībniekiem
09-47/2017/215 Antonijas 13 SIA 2231.4 EUR 26.06.2017. - 29.06.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankas rīkotās starptautiskās sanāksmes dalībniekiem
09-47/2017/214 LIGHT HOUSE JURMALA SIA 2148.76 EUR 22.06.2017. - 30.06.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankas rīkotās starptautiskās sanāksmes dalībniekiem
09-47/2017/213 V.G.V.SIA 909.09 EUR 22.06.2017. - 01.07.2017.
Par formas tērpu izgatavošanu un piegādi
14-47/2017/276 Burdas Salons SIA 2926.44 EUR 20.06.2017. - 01.08.2017.
Par ekonomikas, finanšu un Latvijas Bankas darbības jautājumu apguvi vasaras skolā – seminārā "Alfa 2017"
09-47/2017/205 Valsts izglītības satura centrs 3000 EUR 16.06.2017. - 22.07.2017.
Par mācību materiālu izstrādi un aktualizēšanu
09-47/2017/207 Jorniņa Inta 1100 EUR 16.06.2017. - 01.12.2017.
Par E. Veidenbauma daiļradei veltītu kolekcijas monētu izgatavošanu un piegādi
LB/2017/29 31.03.2017. 25.04.2017. De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. 81360 EUR 30.05.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par norēķinu veikšanu interneta vidē (SEB banka)
05-47/2017/9 AS SEB banka 1000 EUR 16.06.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par videofailu atskaņotāja izveidi
12-47/2017/59 CUBE Aģentūra SIA 4805 EUR 15.06.2017. - 08.09.2020.
Par norēķinu veikšanu interneta vidē (Citadele banka)
05-47/2017/9 AS Citadele banka 700 EUR 14.06.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par formas kurpju piegādi
06-47/2017/21 ECCO EMEA Sales SE-Baltic Branch 3690 EUR 13.06.2017. - 30.11.2019.
Par triju 2 eiro piemiņas monētu izgatavošanu, iesaiņošanu un piegādi
LB/2017/22 15.03.2017. 18.04.2017. Staatliche Munzen Baden-Wurttemberg 192531.75 EUR 12.06.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par tiešsaistes pieeju Factiva.com datubāzei
LB/2017/44 10.05.2017. 23.05.2017. Factiva LTD, A DOW JONES COMPANY 21462.6 USD 01.06.2017. - 31.05.2018.
Par datu masīva papildinājuma piegādi
LB/2017/32 03.04.2017. 25.04.2017. AS CAPITAL 16983.8 EUR 12.06.2017. - 18.07.2020.
Par MERCEDES–BENZ markas transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remontu veikšanu
LB/2017/40 DOMENIKSS SIA 14000 EUR 09.06.2017. - 31.12.2020.
Par FORD markas transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remontu veikšanu
LB/2017/40 Inchcape Motors Latvia SIA 10000 EUR 09.06.2017. - 31.12.2020.
Par AUDI markas transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remontu veikšanu
LB/2017/40 Moller Auto Latvia SIA 10000 EUR 09.06.2017. - 31.12.2020.
Par RENAULT, VOLKSWAGEN un MITSUBISHI markas transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remontu veikšanu
LB/2017/40 TOPERS SIA 10000 EUR 09.06.2017. - 31.12.2020.
Par datu masīva un datu masīva papildinājuma piegādi
LB/2017/32 03.04.2017. 25.04.2017. Proact IT Latvia SIA 59754.06 EUR 08.06.2017. - 14.07.2022.
Par digitālās diskusiju sistēmas nomu diskusiju ciklam "Ekspertu sarunas Latvijas Bankā"
09-47/2017/188 KT SERVISS SIA 2381.2 EUR 05.06.2017. - 31.12.2017.
Par transportlīdzekļu tehnisko apkopju un remontu veikšanu Liepājā
06-47/2017/22 LĀDE SIA 2990 EUR 08.06.2017. - 31.12.2019.
Par eksprespasta pakalpojumu iegādi
LB/2017/62 VAS Latvijas Pasts 11776.86 EUR 05.06.2017. - 31.12.2017.
Par pakalpojuma sniegšanu Latvijas Bankas darbiniekiem
03-47/2017/76 Hewit SIA 4625 EUR 07.06.2017. - 10.06.2017.
Par vārtu vadības automātikas komplekta piegādi un uzstādīšanu
14-47/2017/174 FITTERO SIA 4118 EUR 07.06.2017. - 20.07.2019.
Par interneta vietņu drošības atbalsta pakalpojumu sniegšanu
12-47/2017/54 PricewaterhouseCoopers Information Technology Service SIA 9950 EUR 30.05.2017. - 31.05.2018.
Par konferenču zāles un lektora krēslu piegādi
LB/2017/57 17.05.2017. 30.05.2017. BRERA SIA 9660 EUR 07.06.2017. - 16.08.2025.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgums juridiskajām personām
14-47/2017/273 Clean R SIA 9999 EUR 14.06.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par monētu skaitīšanas un iesaiņošanas iekārtu iegādi
LB/2017/19 28.03.2017. 18.04.2017. HANSAB SIA 75927.6 EUR 05.06.2017. - 04.08.2020.
Par prezentāciju veidņu sagatavošanu
09-47/2017/172 Digibrand web SIA 1120 EUR 31.05.2017. - 28.06.2017.
Par Apmeklētāju centra iekārtu un satura vadības vienota risinājuma izveidi un uzturēšanu
LB/2017/36 07.04.2017. 25.04.2017. MS-IDI SIA 37400 EUR 01.06.2017. - 22.09.2020.
Par Latvijas Bankas organizētās diskusijas moderēšanu
09-47/2017/185 Bitu mākonis SIA 350 EUR 01.06.2017. - 07.06.2017.
Licence un līgums pie licences Nr. 3/5K 44-17 par tiesībām izmantot autoru muzikālos, literāros un horeogrāfiskos darbus publiskā izpildījumā
14-47/2017/278 Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra 71.71 EUR 15.06.2017. - 30.09.2017.
Par kolekcijas monētu iesaiņojuma kārbiņu izgatavošanu un piegādi
LB/2017/26 23.03.2017. 18.04.2017. International Packaging Corporation (UK) LTD 65380 GBP 30.05.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par datortīkla komutatoru piegādi (1. daļa)
LB/2017/20 20.03.2017. 11.04.2017. Santa Monica Networks SIA 42086.68 EUR 31.05.2017. - 05.07.2017.
Par datortīkla komutatoru uzturēšanu (2. daļa)
LB/2017/20 20.03.2017. 11.04.2017. Santa Monica Networks SIA 17536.06 EUR 31.05.2017. - 05.07.2022.
Par digitālā mikroskopa piegādi
LB/2017/11 24.02.2017. 28.03.2017. Saint-Tech SIA 37000 EUR 29.05.2017. - 28.08.2017.
Par tehniskā asistenta pakalpojumu nodrošināšanu
09-47/2017/165 Krasovska Aiva 50 EUR 24.05.2017. - 24.05.2017.
Agreement Number G4SFRA1038
05-47/2017/14 G4S INTERNATIONAL Logistics (Germany) GmbH 9999 EUR 18.05.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
On reimbursement of travel costs in relation to Consultancy Services
05-47/2017/13 Helmut Rittgen 300 EUR 17.05.2017. - 24.05.2017.
Par mākslinieku portretu sagatavošanu
09-47/2017/158 Savisko-Jēkabsone Santa 2990 EUR 24.05.2017. - 31.12.9999.
Par ceļa izdevumu atlīdzinšanu Latvijas Bankas rīkota semināra runātājam
09-47/2017/118 Tibor Hledik 590 EUR 24.05.2017. - 25.05.2017.
Par teritorijas nomu
03-47/2017/69 Turbas Zemnieku Saimniecība 2400 EUR 23.05.2017. - 10.06.2017.
Par disku masīvu uzturēšanu
12-47/2017/46 AS CAPITAL 3715.5 EUR 23.05.2017. - 12.03.2019.
Par serveru virtualizācijas programmatūras uzturēšanu
12-47/2017/48 OptiCom SIA 9300 EUR 20.05.2017. - 19.05.2018.
Par cirkulācijas sūkņu piegādi
14-47/2017/228 AKVEDUKTS SIA 4267.07 EUR 23.05.2017. - 03.07.2017.
Par muzikālo priekšnesumu pasākumā "Latvijas gada monēta 2016"
09-47/2017/152 Zilberts Mārtiņš 241.69 EUR 22.05.2017. - 25.05.2017.
Par muzikālo priekšnesumu pasākumā "Latvijas gada monēta 2016"
09-47/2017/149 Šimkus Elīna 604.23 EUR 22.05.2017. - 25.05.2017.
Par norēķinu veikšanu interneta vidē (Swedbank)
05-47/2017/9 Swedbank AS 9999.99 EUR 19.05.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par statistiskās analīzes programmatūras eViews uzturēšanu
12-47/2017/47 DPA, SIA 5407.5 EUR 06.05.2017. - 05.05.2018.
Licences līgums par tiesībām izmantot autoru muzikālus (ar vai bez teksta), literārus un horeogrāfiskus darbus publiskā izpildījumā vienreizējos pasākumos
09-47/2017/153 Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra 71.14 EUR 25.05.2017. - 25.05.2017.
Par apskaņošanas un videoprezentāciju sistēmas nomu sabiedrības aptaujas “Latvijas Gada monēta 2016” noslēguma pasākumam
09-47/2017/150 KT SERVISS SIA 614 EUR 18.05.2017. - 25.05.2017.
Par informatīvo materiālu sagatavošanu kolekcijas monētu popularizēšanai
09-47/2017/122 F un S SIA 2955 EUR 09.05.2017. - 31.12.2017.
Par muzikālo priekšnesumu pasākumā "Latvijas gada monēta 2016"
09-47/2017/151 Lejmalniece Sondra 241.69 EUR 19.05.2017. - 25.05.2017.
Par telpu nomu pasākuma "Latvijas gada monēta 2016" norisei
09-47/2017/129 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs Valsts aģentūra 743.8 EUR 19.05.2017. - 25.05.2017.
Par sanitārās telpas atjaunošanu
14-47/2017/224 INO SIA 5635.32 EUR 17.05.2017. - 17.05.2019.
Par multimediju atskaņotāja izveidi
12-47/2017/41 CUBE Aģentūra SIA 1891.25 EUR 15.05.2017. - 10.07.2020.
Par zelta kolekcijas monētas "Zelta saktas. Pakavsakta" izgatavošanu un piegādi
LB/2017/17 22.02.2017. 04.04.2017. MUNZE OSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT 948700 EUR 09.05.2017. - 09.05.2022.
Par sabiedrības aptaujas "Latvijas gada monēta 2016" noslēguma pasākuma filmēšanu
09-47/2017/155 AUDIO-VIDEO STUDIJA SEJA SIA 604 EUR 16.05.2017. - 12.06.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumiem starptautisku sanāksmju (ECCO un CASHCOMM) dalībniekiem
LB/2017/51 Restaurant Service SIA 2479.34 EUR 15.05.2017. - 17.05.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumiem starptautisku sanāksmju (ECCO un CASHCOMM) dalībniekiem
LB/2017/51 KOYA SIA 2066.12 EUR 15.05.2017. - 19.05.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankas rīkotās starptautiskās sanāksmes dalībniekiem
LB/2017/51 LIGHT HOUSE JURMALA SIA 4545.45 EUR 15.05.2017. - 18.05.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumiem starptautisku sanāksmju (ECCO un CASHCOMM) dalībniekiem
LB/2017/51 V.G.V.SIA 1239.67 EUR 15.05.2017. - 19.05.2017.
Par informācijas publicēšanu interneta uzziņu datu bāzē "ZL Hotline" un tās sniegšanu 1180 uzziņās
09-47/2017/145 Latvijas Tālrunis SIA 284 EUR 12.05.2017. - 30.05.2018.
Par videosistēmas modernizāciju
LB/2016/134 30.12.2016. 14.02.2017. G4S Latvia AS 351086.02 EUR 10.05.2017. - 20.09.2020.
Par dīzeļģeneratoru iekārtu tehnisko apkalpošanu
LB/2017/35 03.04.2017. 18.04.2017. Mabuk SIA 41999 EUR 09.05.2017. - 09.05.2021.
Par logu žalūziju un aizsegu izgatavošanu un uzstādīšanu
14-47/2017/203 Lite SIA 9448 EUR 08.05.2017. - 19.06.2019.
Par tehniskā projekta izstrādi
LB/2017/28 Arhitektūras birojs Forma SIA 21000 EUR 08.05.2017. - 31.07.2017.
Par maisiņu izgatavošanu un piegādi
09-47/2017/130 Masterprint SIA 3986 EUR 03.05.2017. - 26.05.2017.
Par Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbinieku speciālajām taktiskajām mācībām
LB/2016/133 06.03.2017. G.I.R Managment Consulting LTD 33000 EUR 02.05.2017. - 02.06.2017.
Par būvdarbiem, teritorijas nožogojuma krāsojuma atjaunošanu, Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā
LB/2017/21 22.03.2017. 04.04.2017. Ekovalis Latvija SIA 6505.66 EUR 02.05.2017. - 20.06.2017.
Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu, Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā
LB/2017/21 22.03.2017. 04.04.2017. IMRE SIA 8849.77 EUR 02.05.2017. - 20.06.2017.
Par ēkas Teātra ielā 3, Liepājā, fasādes, piebūves spoguļvirsmas, iekštelpu stikla starpsienu, dekoratīvās nerūsējošā tērauda sienas, logu stiklu un rāmju mazgāšanu
14-47/2017/208 IMPEL SERVIKS SIA 3920.72 EUR 27.04.2017. - 21.09.2018.
Par SecurityTracker programmatūras piegādi
12-47/2017/38 DPA, SIA 4660 EUR 28.04.2017. - 29.05.2018.
Par pasākuma vadītāja pienākumu pildīšanu
09-47/2017/125 Burkovskis Haralds 750 EUR 02.05.2017. - 25.05.2017.
Par BLOOM krēslu piegādi
14-47/2017/227 Rīgas krēslu fabrika SIA 6766 EUR 28.04.2017. - 20.06.2017.
Par radošās darbnīcas organizēšanu
09-47/2017/123 Mūzikas un mākslas Centrs Biedrība 285 EUR 26.04.2017. - 11.05.2017.
Par mācībām Latvijas Bankas darbiniekiem
03-47/2017/55 Liepa Dite 375 EUR 26.04.2017. - 28.04.2017.
Par saules elektrostacijas projekta ekspertīzi
14-47/2017/222 Fizikālās enerģētikas institūts,val atvasināta publiska persona 2990 EUR 25.04.2017. - 25.04.2019.
Par Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšanu
LB/2016/141 23.12.2016. 07.02.2017. If P un C Insurance AS Latvijas fil iāle 276527.52 EUR 01.05.2017. - 30.04.2018.
Par Latvijas euro apgrozības un piemiņas un lata un euro kolekcijas monētu un to produktu fotogrāfiju iesaiņojumā sagatavošanu
09-47/2017/91 KONTO SIA 800 EUR 28.03.2017. - 29.12.2117.
Par sabiedrības aptaujas "Latvijas gada monēta 2016" balsošanas anketu apstrādi
09-47/2017/121 Jerumane Anete 375 EUR 08.05.2017. - 22.05.2017.
Par videomonitoru piegādi
14-47/2017/209 G4S Latvia AS 3008.4 EUR 24.04.2017. - 24.05.2019.
Par saules elektrostacijas tehniskā projekta izstrādi un tā īstenošanas autoruzraudzību
14-47/2017/134 Nature Power SIA 2800 EUR 24.04.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par televīzijas pakalpojuma sniegšanu
12-47/2017/25 SIA Lattelecom 7701.6 EUR 01.04.2017. - 31.03.2019.
Par monētas dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādi ģipša modeļu veidošanai
LB/2017/1 04.04.2017. Folks Edgars 3700 EUR 11.04.2017. - 31.05.2017.
Par mēbeļu remontu
14-47/2017/156 Projekcijas Dizains SIA 6783.74 EUR 04.04.2017. - 22.05.2019.
Par datoru piegādi
LB/2017/24 27.02.2017. 10.03.2017. Baltijas Informācijas tehnoloģijas SIA 27000 EUR 04.04.2017. - 15.05.2017.
Par lietišķo formas apģērbu piegādi
06-47/2017/12 NORDIC TEKSTILS SIA 524.7 EUR 05.04.2017. - 29.09.2017.
Par lietišķo formas apģērbu piegādi
06-47/2017/12 BALTIKA LATVIJA SIA 3309.6 EUR 04.04.2017. - 29.09.2017.
Par grafiskā zīmējuma izmantošanu
05-47/2017/12 Kandere-Salmiņa Elīza 600 EUR 03.04.2017. - 03.04.2117.
Par polietilēna plēves ruļļu un maisiņu piegādi
14-47/2017/120 FEDAK-PLAST SIA 1989 EUR 31.03.2017. - 13.04.2021.
Par fotoattēlu apstrādi Latvijas Bankas vēstures hronoloģijai
09-47/2017/94 Sarkane Līga 900 EUR 31.03.2017. - 17.04.2017.
Par videoiekārtu piegādi
LB/2017/25 27.02.2017. 10.03.2017. HANSAB SIA 21411.62 EUR 29.03.2017. - 08.05.2020.
Par saspiestā gaisa sistēmas iekārtu tehnisko apkalpošanu
LB/2016/136 11.01.2017. 23.01.2017. Air Technik SIA 9999 EUR 27.03.2017. - 27.03.2024.
Par Apmeklētāju centra prezentāciju sagatavošanu
12-47/2017/28 Riemere Inga 1200 EUR 24.03.2017. - 02.05.2017.
Par lietus ūdens novadīšanas tekņu un jumta seguma nomaiņu autotransporta slūžām
14-47/2017/106 PORTIKS SIA 19005.72 EUR 24.03.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par komunikāciju programmas izstrādi
09-47/2017/83 KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA SIA 9990 EUR 20.03.2017. - 24.04.2017.
Par māksliniecisko pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankas rīkotā bērnu zīmējumu konkursa "Mana Latvija" noslēguma pasākumā
09-47/2017/80 KNĪPĀM UN KNAUĶIEM BIEDRĪBA 1350 EUR 23.03.2017. - 31.03.2017.
Par tiešsaistes pieeju Centralbanking.com resursam
09-47/2017/85 Incisive Risk Information Ltd. 6650 GBP 31.05.2017. - 30.05.2018.
Par interjera dekoratīvi mākslinieciskās stikla apdares risinājuma izstrādi, izgatavošanu, piegādi un montāžu
LB/2017/13 06.02.2017. 07.03.2017. AM Studio SIA 54970 EUR 22.03.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par apskaņošanas sistēmas atjaunošanu
LB/2017/14 21.02.2017. 06.03.2017. Audio AE, SIA 7399.17 EUR 20.03.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)