Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2016/40 Ģelzis Kristaps 1080 EUR 02.01.2017. - 29.12.2017.
Par Shopping IV Ba.Re.Ca, Portje un Noma programmatūras uzturēšanu
12-47/2017/12 AM Support SIA 1024.48 EUR 01.01.2017. - 31.12.2018.
Par gāzes un apkures iekārtu tehnisko apkalpošanu Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā
LB/2017/6 19.01.2017. 30.01.2017. Enna SIA 9990 EUR 15.02.2017. - 15.02.2022.
Par avota ūdens piegādi, ūdens sadales iekārtu un pudeļu statīvu nomu un apkopi
LB/2017/8 17.01.2017. 30.01.2017. EDEN SPRINGS LATVIA SIA EDEN SPRINGS LATVIA SIA 41999 EUR 13.02.2017. - 13.02.2020.
Par Latvian News Service elektronisko informācijas pakalpojumu sniegšanu
LB/2017/2 19.01.2017. Latvian News Service SIA 6480 EUR 01.04.2017. - 31.03.2018.
Par pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu un krājumu uzskaites sistēmas uzturēšanu
12-47/2017/11 Ozols Grupa SIA 2561.16 EUR 01.02.2017. - 31.01.2018.
Par Latvijas Bankas Apmeklētāju centra ieejas telpas ekspozīcijas stendu izgatavošanu
LB/2016/139 13.12.2016. 16.01.2017. Mellis Grupa SIA 33028.06 EUR 03.02.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par multimediju prezentāciju izveidi un kvalitātes uzturēšanu
LB/2016/123 08.11.2016. 27.12.2016. Aspired SIA 29857.21 EUR 03.02.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par pagalma labiekārtojuma projekta izstrādi
14-47/2017/11 Veido vidi SIA 3041 EUR 01.02.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par multimediju prezentāciju izveidi un kvalitātes uzturēšanu
LB/2016/123 08.11.2016. 27.12.2016. MS-IDI SIA 21952.5 EUR 27.01.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par mācībām Latvijas Bankas darbiniekiem
LB/2017/5 19.01.2017. FP SIA 14000 EUR 27.01.2017. - 31.12.2017.
Par fotogrāfiju sagatavošanu
09-47/2017/13 Liepiņš Aivars 1000 EUR 25.01.2017. - 29.12.2017.
Par LETA elektronisko informācijas pakalpojumu sniegšanu
LB/2017/2 19.01.2017. LETA SIA 19440 EUR 01.02.2017. - 31.01.2018.
Par SAS Soaftware licences izmantošanu
12-47/2017/1 PASPARA UAB 2902 EUR 20.01.2017. - 01.03.2018.
Triatel pakalpojumu līgums
12-47/2017/5 TELEKOM BALTIJA AS 790.22 EUR 17.01.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par monētas dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādi
LB/2017/1 16.01.2017. Heinrihsone Anna 1000 EUR 18.01.2017. - 13.02.2017.
Par monētas dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādi
LB/2017/1 16.01.2017. Folks Edgars 1000 EUR 18.01.2017. - 13.02.2017.
Par monētas dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādi
LB/2017/1 16.01.2017. Zariņa Vija 1000 EUR 18.01.2017. - 13.02.2017.
Par monētas dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādi
LB/2017/1 16.01.2017. Lielā Dace 1000 EUR 18.01.2017. - 13.02.2017.
Par monētas dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādi
LB/2017/1 16.01.2017. Vorkals Henrihs 1000 EUR 18.01.2017. - 13.02.2017.
Par monētas dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādi
LB/2017/1 16.01.2017. Krastiņa Sandra 1000 EUR 18.01.2017. - 13.02.2017.
Par informācijas publicēšanu uzziņu dienestā 1189 un interneta katalogā www.1189.lv
09-47/2017/10 TeleMedia SIA 250 EUR 29.01.2017. - 28.01.2018.
Par cieto sadzīves atkritumu izvešanu
LB/2016/116 03.11.2016. 16.11.2016. Ragn-Sells SIA 10000.24 EUR 30.12.2016. - 31.12.2018.
Par atklātas šautuves nomu Liepājā
06-47/2016/55 Sporta klubs Mednieki 1856 EUR 18.01.2017. - 30.11.2017.
Par fotogrāfiju sagatavošanu
09-47/2017/9 LETA SIA 1500 EUR 17.01.2017. - 29.12.2017.
Par Latvijas Bankas interneta vietņu un digitālo produktu dizaina izstrādi
LB/2016/132 08.01.2017. Digibrand Solutions SIA Digibrand Solutions SIA 16500 EUR 06.01.2017. - 31.12.2017.
Par pakalpojuma nodrošināšanu
03-47/2017/5 Business Time SIA Business Time SIA 1700 EUR 14.01.2017. - 14.01.2017.
Par Latvijas Bankas darbinieku apmācību
03-47/2017/3 Zaķis Zigurds 1088.3 EUR 10.01.2017. - 11.01.2017.
Par pasākuma nodrošināšanu
LB/2017/3 05.01.2017. Mūzika pilīs un muižās SIA Mūzika pilīs un muižās SIA 12832 EUR 09.01.2017. - 15.01.2017.
Par pasākuma apkalpošanu
03-47/2017/1 IL Serviss SIA 2892.56 EUR 04.01.2017. - 15.01.2017.
Par sudraba kolekcijas monētas "Pasaku monēta III" izgatavošanu un piegādi
LB/2016/108 24.10.2016. 06.12.2016. Lietuvos Monetu Kalykla UAB 208200 EUR 30.12.2016. - 30.12.2021.
Vienošanās par Tukuma muzeja materiālu izmantošanu
09-47/2016/347 Tukuma muzejs 15 EUR 22.12.2016. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par Latvijas Bankas monētu ekspozīcijas stenda konceptuālā risinājuma izstrādi
05-47/2016/43 Pētersons Ojārs 1150 EUR 02.01.2017. - 30.03.2017.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2016/38 Lancmanis Imants 1080 EUR 02.01.2017. - 29.12.2017.
Par sludinājumu publicēšanu
09-47/2016/345 Dienas Mediji SIA 1500 EUR 01.01.2017. - 31.12.2017.
Par euro monētu tīstokļu papīra izgatavošanu un piegādi
14-47/2016/724 MODUS TETRA SIA 2640 EUR 28.12.2016. - 27.01.2019.
Par mākslinieciskās grafikas izstrādi Pasaules naudas izstādes stenda plakātam
05-47/2016/42 Sarkane Līga 300 EUR 28.12.2016. - 29.12.2016.
Par Latgalei veltītas sudraba kolekcijas monētas izgatavošanu un piegādi
LB/2016/107 19.10.2016. 15.11.2016. Faude Huguenin SA 57557.41 EUR 23.12.2016. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2016/41 Krastiņa Sandra 1080 EUR 02.01.2017. - 29.12.2017.
Par arhīva pakalpojumu sniegšanu
09-47/2016/371 Latvijas Nacionālais arhīvs 427.21 EUR 22.12.2016. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par pastiprinātāju atjaunošanu
14-47/2016/731 MULTICOMP SIA 3995.44 EUR 22.12.2016. - 31.01.2018.
Par vēstuļu frankēšanas mašīnu tehnisko apkopi un remontu
09-47/2016/359 Posttech SIA 1975 EUR 01.01.2017. - 31.12.2019.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2016/36 Stradiņš Jānis 1080 EUR 02.01.2017. - 29.12.2017.
Par zinātnisko konsultāciju sniegšanu
05-47/2016/39 Kursīte Pakule Janīna 1080 EUR 02.01.2017. - 29.12.2017.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2016/37 Umblija Ramona 1080 EUR 02.01.2017. - 29.12.2017.
Vecāki līgumi