Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Par digitālā mikroskopa piegādi
LB/2017/11 24.02.2017. 28.03.2017. Saint-Tech SIA 37000 EUR 29.05.2017. - 28.08.2017.
Par tehniskā asistenta pakalpojumu nodrošināšanu
09-47/2017/165 Krasovska Aiva 50 EUR 24.05.2017. - 24.05.2017.
Agreement Number G4SFRA1038
05-47/2017/14 G4S INTERNATIONAL Logistics (Germany) GmbH 9999 EUR 18.05.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
On reimbursement of travel costs in relation to Consultancy Services
05-47/2017/13 Helmut Rittgen 300 EUR 17.05.2017. - 24.05.2017.
Par mākslinieku portretu sagatavošanu
09-47/2017/158 Savisko-Jēkabsone Santa 2990 EUR 24.05.2017. - 31.12.9999.
Par ceļa izdevumu atlīdzinšanu Latvijas Bankas rīkota semināra runātājam
09-47/2017/118 Tibor Hledik 590 EUR 24.05.2017. - 25.05.2017.
Par teritorijas nomu
03-47/2017/69 Turbas Zemnieku Saimniecība 2400 EUR 23.05.2017. - 10.06.2017.
Par disku masīvu uzturēšanu
12-47/2017/46 AS CAPITAL 3715.5 EUR 23.05.2017. - 12.03.2019.
Par serveru virtualizācijas programmatūras uzturēšanu
12-47/2017/48 OptiCom SIA 9300 EUR 20.05.2017. - 19.05.2018.
Par cirkulācijas sūkņu piegādi
14-47/2017/228 AKVEDUKTS SIA 4267.07 EUR 23.05.2017. - 03.07.2017.
Par muzikālo priekšnesumu pasākumā "Latvijas gada monēta 2016"
09-47/2017/152 Zilberts Mārtiņš 241.69 EUR 22.05.2017. - 25.05.2017.
Par muzikālo priekšnesumu pasākumā "Latvijas gada monēta 2016"
09-47/2017/149 Šimkus Elīna 604.23 EUR 22.05.2017. - 25.05.2017.
Par norēķinu veikšanu interneta vidē (Swedbank)
05-47/2017/9 Swedbank AS 9999.99 EUR 19.05.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par statistiskās analīzes programmatūras eViews uzturēšanu
12-47/2017/47 DPA, SIA 5407.5 EUR 06.05.2017. - 05.05.2018.
Licences līgums par tiesībām izmantot autoru muzikālus (ar vai bez teksta), literārus un horeogrāfiskus darbus publiskā izpildījumā vienreizējos pasākumos
09-47/2017/153 Biedrība Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra 71.14 EUR 25.05.2017. - 25.05.2017.
Par apskaņošanas un videoprezentāciju sistēmas nomu sabiedrības aptaujas “Latvijas Gada monēta 2016” noslēguma pasākumam
09-47/2017/150 KT SERVISS SIA 614 EUR 18.05.2017. - 25.05.2017.
Par muzikālo priekšnesumu pasākumā "Latvijas gada monēta 2016"
09-47/2017/151 Lejmalniece Sondra 241.69 EUR 19.05.2017. - 25.05.2017.
Par informatīvo materiālu sagatavošanu kolekcijas monētu popularizēšanai
09-47/2017/122 F un S SIA 2955 EUR 09.05.2017. - 31.12.2017.
Par telpu nomu pasākuma "Latvijas gada monēta 2016" norisei
09-47/2017/129 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs Valsts aģentūra 743.8 EUR 19.05.2017. - 25.05.2017.
Par sanitārās telpas atjaunošanu
14-47/2017/224 INO SIA 5635.32 EUR 17.05.2017. - 17.05.2019.
Par multimediju atskaņotāja izveidi
12-47/2017/41 CUBE Aģentūra SIA 1891.25 EUR 15.05.2017. - 10.07.2020.
Par zelta kolekcijas monētas "Zelta saktas. Pakavsakta" izgatavošanu un piegādi
LB/2017/17 22.02.2017. 04.04.2017. MUNZE OSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT 948700 EUR 09.05.2017. - 09.05.2022.
Par sabiedrības aptaujas "Latvijas gada monēta 2016" noslēguma pasākuma filmēšanu
09-47/2017/155 AUDIO-VIDEO STUDIJA SEJA SIA 604 EUR 16.05.2017. - 12.06.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumiem starptautisku sanāksmju (ECCO un CASHCOMM) dalībniekiem
LB/2017/51 Restaurant Service SIA 2479.34 EUR 15.05.2017. - 17.05.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumiem starptautisku sanāksmju (ECCO un CASHCOMM) dalībniekiem
LB/2017/51 KOYA SIA 2066.12 EUR 15.05.2017. - 19.05.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Latvijas Bankas rīkotās starptautiskās sanāksmes dalībniekiem
LB/2017/51 LIGHT HOUSE JURMALA SIA 4545.45 EUR 15.05.2017. - 18.05.2017.
Par ēdināšanas pakalpojumiem starptautisku sanāksmju (ECCO un CASHCOMM) dalībniekiem
LB/2017/51 V.G.V.SIA 1239.67 EUR 15.05.2017. - 19.05.2017.
Par informācijas publicēšanu interneta uzziņu datu bāzē "ZL Hotline" un tās sniegšanu 1180 uzziņās
09-47/2017/145 Latvijas Tālrunis SIA 284 EUR 12.05.2017. - 30.05.2018.
Par videosistēmas modernizāciju
LB/2016/134 30.12.2016. 14.02.2017. G4S Latvia AS 351086.02 EUR 10.05.2017. - 20.09.2020.
Par dīzeļģeneratoru iekārtu tehnisko apkalpošanu
LB/2017/35 03.04.2017. 18.04.2017. Mabuk SIA 41999 EUR 09.05.2017. - 09.05.2021.
Par logu žalūziju un aizsegu izgatavošanu un uzstādīšanu
14-47/2017/203 Lite SIA 9448 EUR 08.05.2017. - 19.06.2019.
Par tehniskā projekta izstrādi
LB/2017/28 Arhitektūras birojs Forma SIA 21000 EUR 08.05.2017. - 31.07.2017.
Par maisiņu izgatavošanu un piegādi
09-47/2017/130 Masterprint SIA 3986 EUR 03.05.2017. - 26.05.2017.
Par Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes darbinieku speciālajām taktiskajām mācībām
LB/2016/133 06.03.2017. G.I.R Managment Consulting LTD 33000 EUR 02.05.2017. - 02.06.2017.
Par būvdarbiem, teritorijas nožogojuma krāsojuma atjaunošanu, Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā
LB/2017/21 22.03.2017. 04.04.2017. Ekovalis Latvija SIA 6505.66 EUR 02.05.2017. - 20.06.2017.
Par būvdarbiem, grīdas konstrukcijas un seguma nomaiņu un starpsienas skaņas izolācijas uzlabošanu, Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā
LB/2017/21 22.03.2017. 04.04.2017. IMRE SIA 8849.77 EUR 02.05.2017. - 20.06.2017.
Par ēkas Teātra ielā 3, Liepājā, fasādes, piebūves spoguļvirsmas, iekštelpu stikla starpsienu, dekoratīvās nerūsējošā tērauda sienas, logu stiklu un rāmju mazgāšanu
14-47/2017/208 IMPEL SERVIKS SIA 3920.72 EUR 27.04.2017. - 21.09.2018.
Par SecurityTracker programmatūras piegādi
12-47/2017/38 DPA, SIA 4660 EUR 28.04.2017. - 29.05.2018.
Par pasākuma vadītāja pienākumu pildīšanu
09-47/2017/125 Burkovskis Haralds 750 EUR 02.05.2017. - 25.05.2017.
Par BLOOM krēslu piegādi
14-47/2017/227 Rīgas krēslu fabrika SIA 6766 EUR 28.04.2017. - 20.06.2017.
Par mācībām Latvijas Bankas darbiniekiem
03-47/2017/55 Liepa Dite 375 EUR 26.04.2017. - 28.04.2017.
Par radošās darbnīcas organizēšanu
09-47/2017/123 Mūzikas un mākslas Centrs Biedrība 285 EUR 26.04.2017. - 11.05.2017.
Par saules elektrostacijas projekta ekspertīzi
14-47/2017/222 Fizikālās enerģētikas institūts,val atvasināta publiska persona 2990 EUR 25.04.2017. - 25.04.2019.
Par Latvijas Bankas darbinieku veselības apdrošināšanu
LB/2016/141 23.12.2016. 07.02.2017. If P un C Insurance AS Latvijas fil iāle 276527.52 EUR 01.05.2017. - 30.04.2018.
Par Latvijas euro apgrozības un piemiņas un lata un euro kolekcijas monētu un to produktu fotogrāfiju iesaiņojumā sagatavošanu
09-47/2017/91 KONTO SIA 800 EUR 28.03.2017. - 29.12.2117.
Par sabiedrības aptaujas "Latvijas gada monēta 2016" balsošanas anketu apstrādi
09-47/2017/121 Jerumane Anete 375 EUR 08.05.2017. - 22.05.2017.
Par videomonitoru piegādi
14-47/2017/209 G4S Latvia AS 3008.4 EUR 24.04.2017. - 24.05.2019.
Par saules elektrostacijas tehniskā projekta izstrādi un tā īstenošanas autoruzraudzību
14-47/2017/134 Nature Power SIA 2800 EUR 24.04.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par televīzijas pakalpojuma sniegšanu
12-47/2017/25 SIA Lattelecom 7701.6 EUR 01.04.2017. - 31.03.2019.
Par monētas dizaina (grafiskā risinājuma) izstrādi ģipša modeļu veidošanai
LB/2017/1 04.04.2017. Folks Edgars 3700 EUR 11.04.2017. - 31.05.2017.
Par mēbeļu remontu
14-47/2017/156 Projekcijas Dizains SIA 6783.74 EUR 04.04.2017. - 22.05.2019.
Par datoru piegādi
LB/2017/24 27.02.2017. 10.03.2017. Baltijas Informācijas tehnoloģijas SIA 27000 EUR 04.04.2017. - 15.05.2017.
Par lietišķo formas apģērbu piegādi
06-47/2017/12 NORDIC TEKSTILS SIA 524.7 EUR 05.04.2017. - 29.09.2017.
Par lietišķo formas apģērbu piegādi
06-47/2017/12 BALTIKA LATVIJA SIA 3309.6 EUR 04.04.2017. - 29.09.2017.
Par grafiskā zīmējuma izmantošanu
05-47/2017/12 Kandere-Salmiņa Elīza 600 EUR 03.04.2017. - 03.04.2117.
Par polietilēna plēves ruļļu un maisiņu piegādi
14-47/2017/120 FEDAK-PLAST SIA 1989 EUR 31.03.2017. - 13.04.2021.
Par fotoattēlu apstrādi Latvijas Bankas vēstures hronoloģijai
09-47/2017/94 Sarkane Līga 900 EUR 31.03.2017. - 17.04.2017.
Vecāki līgumi