Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
Nomas līgums par telpu un inventāra nomu pasākumam Melngalvju namā
09-47/2017/443 Rīgas Nami SIA 6249 EUR 10.01.2018. - 13.06.2018.
Par vārtu un paceļamās barjeras tehnisko apkalpošanu
LB/2017/97 22.11.2017. 05.12.2017. Preiss Būve SIA 16999 EUR 11.01.2018. - 12.01.2023.
Par pasākuma tehnisko nodrošināšanu
03-47/2018/4 RIX Holding GmbH SIA 4550 EUR 09.01.2018. - 14.01.2018.
Par pasākuma mākslinieciskās programmas nodrošināšanu
03-47/2018/5 Hewit SIA 8300 EUR 09.01.2018. - 14.01.2018.
Par telpu nomu
03-47/2018/1 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs Valsts aģentūra 1566.88 EUR 09.01.2018. - 14.01.2018.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2018/1 Lancmanis Imants 1080 EUR 08.01.2018. - 28.12.2018.
Par izlietotā iepakojuma apsaimniekošanu
04-47/2017/7 Zaļā josta SIA 826.45 EUR 01.12.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par divu jaunu vieglo automobiļu piegādi
LB/2017/96 09.11.2017. 12.12.2017. Moller Auto Latvia SIA 92221 EUR 08.01.2018. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par viena jauna vieglā automobiļa piegādi
LB/2017/96 09.11.2017. 12.12.2017. Moller Auto Latvia SIA 53233 EUR 08.01.2018. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2018/5 Umblija Ramona 1080 EUR 05.01.2018. - 28.12.2018.
Par zinātnisko konsultāciju sniegšanu
05-47/2018/6 Kursīte Pakule Janīna 1080 EUR 05.01.2018. - 28.12.2018.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2018/3 Krastiņa Sandra 1080 EUR 08.01.2018. - 28.12.2018.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2018/4 Stradiņš Jānis 1080 EUR 08.01.2018. - 28.12.2018.
Par piedalīšanos monētu dizaina komisijas sēdēs
05-47/2018/2 Ģelzis Kristaps 1080 EUR 08.01.2018. - 28.12.2018.
Par fotogrāfiju sagatavošanu
09-47/2017/429 Liepiņš Aivars 1000 EUR 29.12.2017. - 28.12.2018.
Par pētījumu apkopošanu, rediģēšanu un publicēšanu
09-47/2017/437 Baltijas Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs 4000 EUR 03.01.2018. - 31.01.2019.
Par BCA Research elektronisko informācijas resursu iegādi
LB/2017/102 08.12.2017. 19.12.2017. BCA Research Inc. 35833.34 USD 01.01.2018. - 31.10.2019.
Par fotogrāfiju sagatavošanu
09-47/2017/431 LETA SIA 1500 EUR 29.12.2017. - 28.12.2018.
Par infografiku un līdzīgu datorgrafikas darbu izstrādi
09-47/2017/436 Grīnvalds Māris 1855 EUR 29.12.2017. - 28.12.2018.
Par apziņošanas sistēmas iekārtu piegādi
14-47/2017/808 Citrus Solutions SIA 3599.63 EUR 21.12.2017. - 28.12.2017.
Par kravu gaisa transporta pakalpojumiem
LB/2017/66 02.07.2017. 08.08.2017. Kuehne+Nagel SIA 600000 EUR 22.12.2017. - 21.12.2022.
Par Latvijas Bankas nekustamā īpašuma un mantas, pārnēsājamo elektronisko iekārtu, darbības pārtraukuma, vispārējās civiltiesiskās atbildības, darbiniekudarba braucienu palīdzības un darbinieku dzīvības nelaimes gadījumā apdrošināšanu
LB/2017/89 ADB Gjensidige Latvijas filiāle 69082.56 EUR 01.01.2018. - 31.12.2020.
Par Latvijas Bankas transportlīdzekļu KASKO un OCTA apdrošināšanu
LB/2017/90 18.10.2017. 07.11.2017. Baltijas Apdrošināšanas Nams AAS 38436 EUR 01.01.2018. - 31.12.2020.
Par pakalpojumu nodrošināšanu
06-47/2017/53 Biedrība Latvijas Sporta pedagoģ ijas akadēmijas Sporta klubs 510 EUR 21.12.2017. - 30.04.2018.
Par piekļuves valsts nozīmes reģistriem un datubāzēm nodrošināšanu 2018. gadam
09-47/2017/394 Lursoft IT SIA 3809.26 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par sludinājumu publicēšanu
09-47/2017/428 Izdevniecība Dienas Mediji SIA 1500 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
44. papildu vienošanās 30.12.2014. līgumam Nr. LB-07/2014/630 Par LB nek.īp. un mantas, pārnēs.elektron. iekārtu, darbības pārtrauk., visp. civilties. atb., darbin. darba braucienu palīdz. un darbin. dzīvības nelaimes gad. apdrošināšanu
LB/2014/95 29.09.2014. 11.11.2014. ADB Gjensidige Latvijas filiāle 0.47 EUR 08.12.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par maināmo paklāju servisu
14-47/2017/717 Berendsen Tekstila Serviss AS 9990 EUR 02.01.2018. - 30.12.2018.
Par ugunsmūra sistēmas uzturēšanu
LB/2017/98 14.11.2017. 28.11.2017. OptiCom SIA 29888 EUR 01.02.2018. - 31.01.2019.
Par Latvijas Bankas vēsturei veltīta albuma dizaina un mākslinieciskā iekārtojuma izveidi
09-47/2017/410 Sarkane Inta 3800 EUR 12.12.2017. - 28.12.2017.
Par Capital Economics elektronisko informācijas resursu piegādi 2018. gadam
09-47/2017/384 Capital Economics Ltd 6100 GBP 31.12.2017. - 30.12.2018.
Izdevuma "Latvijas eiro monētas. Latvian Euro Coins. 2014–2017" iespieddarbi
09-47/2017/407 ADVERTS SIA 1697 EUR 12.12.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par Latvijas Bankas vēsturei veltīta albuma attēlu apstrādi un datorsalikuma sagatavošanu
09-47/2017/409 Sarkane Līga 2400 EUR 12.12.2017. - 28.12.2017.
Par ārvalstu periodisko izdevumu piegādi 2018. gadam
09-47/2017/358 EBSCO Information Services GmbH 6428.5 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par zīmogu izgatavošanu un piegādi
09-47/2017/338 LGV SIA 2400 EUR 01.01.2018. - 31.12.2020.
Par informācijas publicēšanu elektroniskajā katalogā
09-47/2017/397 Media 360 SIA 184 EUR 25.12.2017. - 24.12.2018.
Par Latvijas periodisko izdevumu piegādi
09-47/2017/357 VAS Latvijas Pasts 2766.42 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par Britannica Online Academic Edition datubāzes izmantošanu
09-47/2017/359 KULTŪRAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU CENTRS 702.9 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par EBSCO datubāzes nacionālā piedāvājuma paketes izmantošanu
09-47/2017/359 KULTŪRAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU CENTRS 1423.55 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par EBSCO Business Source Ultimate izmantošanu
09-47/2017/359 KULTŪRAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU CENTRS 7205.67 EUR 01.01.2018. - 31.12.2018.
Par izmaiņu veikšanu izstrādātajās video infografikās
09-47/2017/378 HANSAMEDIA SIA 2999 EUR 27.11.2017. - 30.04.2019.
Satelīttelelefona pakalpojumu līgums
12-47/2017/140 BELSS SIA 7500 EUR 16.11.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par Ziemassvētku egļu piegādi
14-47/2017/656 STĀDAUDZĒTAVA BLĪDENE SIA 267 EUR 29.11.2017. - 23.12.2017.
Par informatīvā teksta izstrādi Latvijas Bankas izdevumam “Latvijas eiro monētas. Latvian Euro Coins. 2014–2017"
05-47/2017/36 Umblija Ramona 140 EUR 28.11.2017. - 06.12.2017.
Par sniega savākšanu un izvešanu
14-47/2017/651 Cleanhouse SIA 9999 EUR 27.11.2017. - 01.05.2018.
Par izdevuma "Latvijas eiro monētas. Latvian Euro Coins. 2014–2017" dizaina izveidi
09-47/2017/388 Šēnbergs Laimonis 1760 EUR 24.11.2017. - 08.12.2017.
Par Ziemassvētku egļu piegādi
14-47/2017/656 Egļu Serviss SIA 447.33 EUR 23.11.2017. - 23.12.2017.
Par izdevuma "Latvijas eiro monētas. Latvian Euro Coins. 2014–2017" attēlu apstrādi, māksliniecisko iekārtojumu un datorsalikuma sagatavošanu
09-47/2017/387 Sarkane Inta 2600 EUR 22.11.2017. - 08.12.2017.
Par galveno kāpņu telpas sienu remontu
14-47/2017/667 Būvuzņēmums Restaurators AS 5243.64 EUR 21.11.2017. - (līdz saistību pilnīgai izpildei)
Par Latvijas Bankas Apmeklētāju centra "Naudas pasaule" interjera fotoattēlu sagatavošanu
09-47/2017/371 Stūrmanis Indriķis 1192 EUR 17.11.2017. - 22.12.2017.
Vecāki līgumi