Publicēts: 30.11.1999

Latvijas Bankas izsludinātos iepirkumus turpmāk varat skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā.