Publicēts: 04.04.2015 Aktualizēts: 20.08.2019

Latvijas Bankas izsludinātos iepirkumus turpmāk varat skatīt Elektronisko iepirkumu sistēmā.