Konkursā aicināti piedalīties gan Latvijas augstskolās studējošie Latvijas un ārvalstu iedzīvotāji, gan Latvijas iedzīvotāji, kas studē ārvalstu augstskolās. Makroekonomisko tēmu loks ir plašs, un tiek sagaidīts, ka tēma darbā tiks aplūkota Latvijas vai Baltijas valstu tautsaimniecības kontekstā.

Latvijas Bankas izveidota komisija, kuru vada Latvijas Bankas prezidents un kurā piedalās vairāki Latvijas Bankas ekonomisti, novērtē iesniegtos darbus un nosaka uzvarētājus. Labākie darbi tiek prēmēti ar naudas balvām.

Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2016. gada konkursa nolikums

Par studentu zinātniski pētniecisko darbu 2015. gada konkursu