Publicēts: 30.04.2019.

Latvijas Bankas kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:

Latvijas Bankas Darbības risku vadības pārvaldes vadītājs Igors Fleitmanis, tālrunis 67022470, e-pasta adrese: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Latvijas Bankas Darbības risku vadības pārvaldes vadītāja vietniece Ludmila Miltene, tālrunis 67022825, e-pasta adrese Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Kas ir trauksmes celšana?

Ziņošana par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, administratīvu pārkāpumu vai citu Eiropas Savienības, Eiropas Centrālās bankas vai Latvijas tiesību normu pārkāpumu vai saistošo ētikas vai profesionālo normu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.

Trauksmes celšana nav ziņošana par pārkāpumu, kas skar tikai personiskās intereses.

Kas ir trauksmes cēlējs?

Fiziskā persona, kas sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu.

Trauksmes cēlējs nav juridiskā persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

Kā var celt trauksmi?

Fiziskā persona var iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu Latvijas Bankai par tās kompetencē esošajiem jautājumiem šādā kārtībā:

 • vēršoties pie Latvijas Bankas kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos:
  • aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (links vai Word fails) un nosūtot uz e-pasta adresi trauksme@bank.lv;
  • iesniedzot iesniegumu Latvijas Bankas kontaktpersonām papīra dokumenta veidā, elektroniskā veidā vai izsakot mutiski klātienē (vēršoties pie Latvijas Bankas kontaktpersonām) un norādot, kas tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Iesniegumā norādāma šāda informācija:

  1. ziņas par tā iesniedzēju (vārds un uzvārds, kā arī adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesniedzēju);
  2. pārkāpuma apraksts, minot konkrētus faktus;
  3. informācija par fiziskajām un juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās ir iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā;
  4. vai informācija par pārkāpumu gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu pildīšanu;
  5. vai par pārkāpumu jau ir ziņots iepriekš. Ja par pārkāpumu ir ziņots iepriekš, pievieno atbildi, ja tāda ir saņemta.

 • vēršoties citā kompetentajā institūcijā, iesniedzot iesniegumu kompetentās institūcijas kontaktpersonām trauksmes celšanas jautājumos

Kompetentā institūcija ir publiskas personas institūcija, kas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir pilnībā vai daļēji atbildīga par tā jautājuma risināšanu, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, vai institūcija, kas īsteno uzraudzību vai kontroli jautājumā, par kuru ziņo trauksmes cēlējs, izmeklēšanas iestāde vai prokuratūra — atbilstoši to kompetencei, ja iespējamais pārkāpums ir noziedzīgs nodarījums vai likumpārkāpums.

Kompetento institūciju kontaktpersonu saraksts trauksmes celšanas jautājumos atrodams www.trauksmescelejs.lv

 • vēršoties trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā vai ar biedrības vai nodibinājuma, t.sk. arodbiedrības vai to apvienības, starpniecību
 • ceļot trauksmi, sniedzot informāciju par iespējamu pārkāpumu publiski, ja objektīvu iemeslu dēļ nav citus trauksmes celšanas mehānismus