Publicēts: 01.01.2013.

2002

1 (pdf 1,52 MB)
2 (pdf 1,45 MB)
3 (pdf 1,86 MB)
4 (pdf 1,22 MB)


Latvijas maksājumu bilance, Latvijas starptautisko investīciju bilance,
Lata efektīvie kursi, Latvijas ārējais parāds, Latvijas tiešās investīcijas ārvalstīs un Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā
(Latvijas maksājumu bilances datu bāze)