Publicēts: 28.09.2017.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) ir sagatavojusi operatīvo informāciju par Latvijas banku darbības rezultātiem 2017. gada augustā.

Banku sektors kopumā 2017. gada pirmajos astoņos mēnešos darbojās ar peļņu 219.5 miljonu eiro apmērā. Šajā periodā ar peļņu darbojās 13 Latvijas bankas un piecas ārvalstu banku filiāles (to tirgus daļa kopējos banku sektora aktīvos 97.1%).

Banku sektora kopējais nebanku noguldījumu apmērs augustā palielinājās par 1.3% jeb 262.5 miljoni eiro, t.sk. pieauga gan iekšzemes klientu noguldījumi (kopumā par 1.3% jeb 149.9 miljoniem eiro, t.sk. uzņēmumu noguldījumi – par 2.1% jeb 85 miljoniem eiro, finanšu institūciju – par 7.8% jeb 57.5 miljoniem eiro un valdības noguldījumi – par 2.9% jeb 30.5 miljoniem eiro), gan ārvalstu klientu noguldījumi (par 1.4% jeb 112.6 miljoniem eiro). Augusta beigās kopējais piesaistīto noguldījumu atlikums sasniedza 20.2 miljardus eiro.

Kopējā kredītportfeļa atlikums augustā pieauga par 0.7% jeb 99.2 miljoniem eiro, t.sk. iekšzemes privāto nefinanšu sabiedrību kredītu apjoms samazinājās (par 0.2% jeb 13.9 miljoniem eiro), kamēr iekšzemes mājsaimniecību kredītportfelis pieauga (par 0.1% jeb 4.5 miljoniem eiro), savukārt ārvalstu klientiem izsniegto kredītu apmērs palielinājās (par 4.5% jeb 96.8 miljoniem eiro). Kopējais kredītportfeļa atlikums augusta beigās veidoja 15.1 miljardi eiro.

Ar Latvijas banku bilances pārskatu kopsavilkumu par 2017. gada augustu ir iespējams iepazīties Komisijas mājas lapā www.fktk.lv sadaļā Statistika/Kredītiestādes/.

Turpmākai informācijai: Agnese Līcīte FKTK Komunikācijas daļas sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.: 67774808; e-pasts: Agnese.Licite@fktk.lv Vairāk par FKTK: www.fktk.lv, www.klientuskola.lv, Twitter.com/FKTK_LV