Publicēts: 12.06.2015.
Šodien publicēts jaunākais Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) „Banku kompass”, kas atspoguļo datus no banku publiskajiem ceturkšņa pārskatiem par 2015. gada 1. ceturksni.
„Banku kompass” ir FKTK izveidots informatīvs rīks, kas nodrošina iespēju ikvienam ērti iepazīties ar svarīgākajiem banku darbības rādītājiem un to skaidrojumiem, kā arī salīdzināt tos starp bankām ilgākā laika periodā. Šo rādītāju analīze var būt viens no apsvērumiem, klientam pieņemot lēmumu par sadarbību ar kādu konkrētu banku. „Banku kompass” atrodams FKTK mājas lapā www.fktk.lv  , uzklikšķinot uz banera mājas lapas labajā pusē.