Publicēts: 10.12.2010.

Rīgā, 10.12.2010.

Paziņojums masu informācijas līdzekļiem

Par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdi

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) padome 2010. gada 10. decembra sēdē nolēma izteikt Jānim Ennītim brīdinājumu, jo viņš Finanšu instrumentu tirgus likuma 86.1 panta otrajā daļā noteiktajā termiņā neiesniedza Komisijai paziņojumu par AS “SAF Tehnika” akciju iegādi.

Nākamā padomes sēde notiks pirmdien, 2010. gada 20. decembrī plkst. 10:00.

Informācijas sniedza:
Anna Dravniece
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
biroja vadītāja

Informāciju sagatavoja:
Agnese Joela
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas biroja
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr: 67774808; e-pasts: agnese.joela@fktk.lv