en
Aktualizēts: 31.01.2020

Pēc Apvienotās Karalistes Izstāšanās no ES līguma ratifikācijas AK parlamentā un  Eiropas Parlamenta balsojuma par Līgumu, sākot no 2020. gada 1. februāra, AK sakārtotā veidā izstāsies no ES. Atbilstoši Līgumam no 1. februāra līdz 31. decembrim iestāsies pārejas periods, kad AK vairs nebūs ES dalībvalsts, nepiedalīsies ES lēmumu pieņemšanā, bet uz to turpinās attiekties ES tiesības un pienākumi. Sarunas par ES un AK attiecībām jānoslēdz līdz pārejas perioda beigām.

 

Kāda būs Lielbritānijas izstāšanās ietekme uz Latvijas tautsaimniecību? Pēc ekspertu vērtējuma, breksita ietekme būs negatīva, gan tiešā veidā kavējot Latvijas un Lielbritānijas sadarbību, gan netiešā veidā - caur to ES valstu tautsaimniecībām, kas ciešāk saistītas ar Lielbritāniju. Šajā situācijā politikas veidotājiem jāņem vērā makroekonomiskie riski, tostarp plānojot nākamo gadu valsts budžetu, bet uzņēmējiem un patērētājiem rūpīgi jāizvērtē attiecības ar sadarbības partneriem Lielbritānijā.   

Latvijas tautsaimniecības saite ar Lielbritāniju vērtējama kā mērena. Lielbritānija veido 6.5% Latvijas kopējā preču un pakalpojumu eksporta,  Lielbritānijas investīcijas Latvijā veido 1.5% no IKP, un Latvijas valstspiederīgo naudas pārvedumi uz Latviju ir ap 0.6% no IKP. Taču "Brexit"  var negatīvi ietekmēt Latvijas tautsaimniecību arī netiešā veidā caur to ES valstu tautsaimniecībām, kas ciešāk saistītas ar Lielbritāniju. Latvijas Bankas vērtējumā Latvijas IKP līmenis 3 gadu laikā kopš Lielbritānijas izstāšanās no ES - ja tā notiktu bez vienošanās uz labvēlīgiem nosacījumiem  - varētu būt par 0.8% līdz 1.7% zemāks nekā gadījumā, ja Lielbritānija paliktu ES sastāvā. Šeit gan jāpiebilst, ka Brexit procesā ir daudz nezināmo, tādēļ jebkurš vērtējums par tā iespējamām sekām uz tautsaimniecību ir aptuvens un balstīts uz virkni pieņēmumiem.

Raugoties nozaru dalījumā, ietekme varētu būt nevienmērīga. Ekonomiskās attiecības ar Lielbritāniju ir visai nozīmīgas koksnes izstrādājumu ražotājiem, kas uz Lielbritāniju izved tuvu 20% no eksportētās produkcijas. Šeit gan jāpiebilst, ka nozares uzņēmumiem un federācijai Brexit iespēja nav jaunums un bijusi iespēja izsvērt riskus. Savukārt pakalpojumu eksportā uz Lielbritāniju dominē transporta pakalpojumi un Lielbritānijas viesu tēriņi Latvijā, kas var skart viesmīlības un transporta nozares.

Attiecībā uz finanšu nozari - ņemot vērā nelielo saikni ar AK, "Brexit" process neveido tiešus sistēmiskos riskus Latvijas finanšu sektoram [1]. Tajā pašā laikā ES līmenī būtiska uzmanība tiek pievērsta nozīmīgajam atvasināto finanšu instrumentu operāciju apjomam ar AK. Latvijā atvasināto finanšu instrumentu operāciju apjomi ir nenozīmīgi [2], taču netiešu ietekmi nevar izslēgt. "Brexit" bez vienošanās aktualizē arī jautājumu par pārmainām, kas skars Lielbritānijas uzņēmumu iespējas sniegt finanšu pakalpojumus ES valstu teritorijā. Piemēram, daudzas Lielbritānijā licencētās iestādes izmanto pakalpojumu sniegšanas brīvību ES un sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā. "Brexit" bez vienošanās nozīmētu šādu pakalpojumu sniegšanas brīvības pārtraukšanu, kā rezultātā šādiem Lielbritānijas uzņēmumiem būtu jāiegūst jauna maksājumu pakalpojumu sniedzēja licence ES.

Mūsuprāt, Latvijas politikas veidotājiem ar Lielbritānijas izstāšanos no ES saistītie makroekonomiskie riski būtu jāņem vērā, veidojot un īstenojot plānošanas dokumentus, tai skaitā, piesardzīgi plānojot nākamo gadu valsts budžetu. Uzņēmējiem un patērētājiem rūpīgi jāizvērtē attiecības ar Lielbritānijas uzņēmējiem, klientiem.   

[1] Latvijas kredītiestādēm kopumā nav nozīmīgu ieguldījumu Lielbritānijā, kā arī kopējās saistības pret AK ir nelielas.

[2] 2018. gada jūnija beigās ar AK saistītie atvasinātie instrumenti banku aktīvos veidoja 0.01% jeb 0.09% no banku pašu kapitāla, un attiecīgi 0.003% jeb 0.03% no banku pašu kapitāla saistībās.

Multimediji

Intervija ar Latvijas Bankas jauno prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas padomes loceklis, nākamais Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks intervijā "Rīta Panorāmai" par izaicinājumiem un plāniem stājoties amatā (16.12.2019.)

Ekspertu saruna: Ar valsts budžeta svirām pret nabadzību un nevienlīdzību

Ekspertu sarunā kopā ar nozares speciālistiem, Eiropas un Latvijas līmeņa politikas lēmējiem tika meklēti efektīvākie politikas instrumenti, kā risināt Latvijā aktuālu problēmu – augsto nabadzības līmeni un būtisko nevienlīdzību sabiedrībā.

Īsi par aktuālo ekonomikā

Mārtiņa Kazāka vieslekcija LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 16.10.2019.