en

Šā gada 24.jūnijā Eiropas Centrālā banka (ECB) paziņoja ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju otrās kārtas (Targeted Longer-Term Refinancing Operations jeb TLTRO II) pirmās izsoles rezultātus. TLTRO II pirmajā izsolē piedalījās arī trīs Latvijas kredītiestādes.

TLTRO II izsolē Eirosistēma piešķīra 399.3 miljardus eiro 514 dalībniekiem. Norēķini notiks 29. jūnijā, galīgā procentu likme tiks noteikta 2018. gada 5. jūnijā, bet atmaksa – 2020. gada 24. jūnijā.

TLTRO II pirmajā izsolē piedalījās arī trīs Latvijas kredītiestādes, no kurām divas iepriekš piedalījās arī TLTRO pirmās kārtas izsolēs. Kopējais TLTRO II izsoles pieteikumu apjoms bija 230.5 miljoni eiro.

Savukārt 23. jūnijā ECB paziņoja TLTRO pirmās kārtas pēdējās, astotās izsoles rezultātus. TLTRO izsolē Eirosistēma piešķīra 6.7 miljardus eiro 25 dalībniekiem par fiksētu procentu likmi 0%. Latvijas kredītiestādes šoreiz neiesniedza izsoles pieteikumus.

Šā gada 10. martā ECB Padome nolēma uzsākt jaunu ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kārtu jeb TLTRO II. Salīdzinot ar iepriekšējo TLTRO kārtu, TLTRO II kredītoperāciju nosacījumi kredītiestādēm ir par vēl izdevīgākām procentu likmēm (līdz pat ECB noguldījumu iespējas procentu likmei, t.i., centrālajai bankai piemaksājot kredītiestādēm par aizņemto naudu līdz pat 0.4% gadā), uz vēl ilgāku laiku (pilniem četriem gadiem un bez obligātās pirmstermiņa atmaksas sankcijas) un ar vienkāršotu statistikas pārskatu iesniegšanu.

Līdz ar šī pasākuma ieviešanu Eirosistēma sagaida monetārās politikas transmisijas mehānisma nostiprināšanos, piedāvājot kredītiestādēm līdzekļus tautsaimniecības kreditēšanai par ļoti izdevīgām procentu likmēm un tādējādi atvieglojot kredītu izsniegšanas nosacījumus privātajam sektoram (uzņēmumiem un mājsaimniecībām). Sagaidāma aktīvāka kredītu izsniegšana arī no kredītiestāžu puses.

Detalizēta informācija par TLTRO II – šajā Latvijas Bankas ekonomista Gunāra Bērziņa rakstā un Eirosistēmas publicētajos nosacījumos

Multimediji

Īsi par aktuālo ekonomikā

Mārtiņa Kazāka vieslekcija LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 16.10.2019.