en

 

 • pārstāv Latvijas intereses starptautiskās finanšu institūcijās

  Latvijas Banka ir Latvijas Republikas pārstāve ārvalstu centrālajās bankās un starptautiskajās finanšu institūcijās. Latvijas Banka var piedalīties citu starptautisko finanšu un kredīta organizāciju darbībā, kas atbilst tās mērķiem un uzdevumiem.

 • savas kompetences ietvaros konsultē valdību un citas institūcijas naudas politikas jautājumos

  Viens no Latvijas Bankas uzdevumiem ir konsultēt Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu par monetāro politiku un citiem ar Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu saistītiem jautājumiem.

 • apkalpo Valsts Kases maksājumus

  Latvijas Banka sniedz Valsts kasei vairākus pakalpojumus, nodrošinot norēķinu kontu apkalpošanu. Norēķinu veikšanai Valsts kase izmanto Latvijas Bankas pakalpojumus un arī piedalās Latvijas Bankas maksājumu un norēķinu sistēmās kā tiešā sistēmas dalībniece.

 • informē un izglīto sabiedrību

  Lai veicinātu informētību un izpratni par tautsaimniecības attīstību, makroekonomiskajiem procesiem un lēmumiem plašai sabiedrībai, gan atsevišķām sabiedrības grupām, Latvijas Banka izmanto plašu informācijas avotu klāstu: interneta vietnes, Latvijas Bankas izdevumus, publikācijas medijos, kā arī organizē pasākumus (Konferences, Ekspertu sarunas), kas nodrošina dialogu ar iesaistītajām pusēm. Ekonomiskās izglītotības veicināšanai darbojas Latvijas Bankas zināšanu centrs "Naudas pasaule", kā arī īpaša interneta vietne "Naudas skola".

Multimediji

Īsi par aktuālo ekonomikā

Mārtiņa Kazāka vieslekcija LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 16.10.2019.