en

Kredītu reģistra dalībnieks un ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks Kredītu reģistrā iekļauj šādas ziņas:
    1) ziņas par klientu vai klienta galvinieku;
    2) vispārīgās ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām;
    3) periodiskās ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām;
    4) ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem;
    5) finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas.

 • Kredītu reģistrā tiek vāktas un uzkrātas vispārīgās ziņas par Kredītu reģistra dalībnieka un ierobežota Kredītu reģistra dalībnieka klienta un klienta galvinieka visu veidu saistībām, t.sk. kredīts mājokļa iegādei, kredīts nekustamā īpašuma iegādei, patēriņa kredīts, norēķinu kartes kredīts, finanšu līzings, operatīvais līzings (noma), kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings), kredīts apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, industriālais kredīts u.c.
  Ziņas par klientu vai klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām Kredītu reģistra dalībnieks un ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks sniedz 5 darbadienu laikā pēc klienta vai klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datuma.

 • 2014. gada 1. janvārī Latvijas Banka saskaņā ar Euro ieviešanas likuma 21. panta pirmo daļu veica latu konvertāciju eiro tām Kredītu reģistrā iekļautajām vispārīgajām ziņām (t.sk. klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms un individuālais klienta galvinieka saistību apjoms), kuras bija spēkā esošas 2014. gada 1. janvārī.
  Kredītu reģistra dalībnieks un dalībnieks ar ierobežotu statusu saglabā atbildību par Kredītu reģistrā iekļauto ziņu atbilstību klienta līgumam un klienta galvinieka līgumam, ziņu iekļaušanu Kredītu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Kredītu reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 • Periodiskās ziņas ir ziņas par klienta un klienta galvinieka saistībām, kuras Kredītu reģistrā tiek iekļautas tikai par stāvokli noteikta perioda (kalendārā ceturkšņa) beigās un netiek aktualizētas attiecīgā perioda laikā.
  Periodiskās ziņas par klienta saistību faktisko atlikumu Kredītu reģistra dalībnieks un ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks sniedz reizi ceturksnī 10 darbadienu laikā pēc kārtējā kalendārā ceturkšņa beigām, norādot uzskaitē kalendārā ceturkšņa beigās spēkā esošo klienta saistību faktisko atlikumu (piemēram, norēķinu kartes kredītam – faktiski izmaksātās kredīta pamatsummas atlikumu, kredītam mājokļa iegādei, kredītam nekustamā īpašuma iegādei vai finanšu līzingam – faktiski izmaksātās kredīta pamatsummas atlikumu u.tml.).

 • Ziņas par klienta un klienta galvinieka saistību pārkāpumiem Kredītu reģistrā iekļauj, ja klients vai klienta galvinieks kavē klienta vai klienta galvinieka līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu klienta vai klienta galvinieka kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 150 eiro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā (līdz 2013. gada 31. decembrim slieksnis bija 142.29 eiro vai šīs naudas summas ekvivalents ārvalstu valūtā).
  Ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem sniedz 5 darbadienu laikā pēc datuma, kurā iestājas minētie kritēriji.
  Ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu novēršanu sniedz 5 darbadienu laikā pēc visu kavēto klienta vai klienta galvinieka līgumā noteikto maksājumu pilnīgas samaksas.

 • Finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas (piemēram, zaudējumu apjoms, nodrošinājuma vērtība, kavējuma dienu skaits, klienta saistību kavētā pamatsumma un procentu summa u.c.) ir vispārīgās un periodiskās ziņas, kuras Kredītu reģistrā iekļauj tikai tādēļ, lai veicinātu finanšu tirgus dalībnieku uzraudzību un makroekonomisko analīzi, un kuru izpaušana citam Kredītu reģistra dalībniekam, citam ierobežotam Kredītu reģistra dalībniekam, patērētāja kreditoram, klientam, klienta galviniekam, citai institūcijai vai personai var radīt kaitējumu Kredītu reģistra dalībniekam vai ierobežotam Kredītu reģistra dalībniekam, atklājot ierobežotas pieejamības informāciju, vai apdraudēt klienta un klienta galvinieka saistību raitu izpildi.
  Finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas izmanto Latvijas Banka un Finanšu un kapitāla tirgus komisija normatīvajos aktos noteikto uzdevumu īstenošanai.

 • Kredītu reģistrā iekļauto ziņu Kredītu reģistra dalībnieks un ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks aktualizē 5 darbadienu laikā pēc šīs ziņas maiņas konstatēšanas.

 • Kredītu reģistrā iekļauto ziņu labo vai anulē 1 darbadienas laikā pēc šīs kļūdainās vai nepamatoti iekļautās ziņas konstatēšanas, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pēc datuma, kurā saņemta informācija par iespējamu kļūdainu vai nepamatotu ziņas iekļaušanu reģistrā.

Multimediji

Skype saruna ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Atšķirībā no iepriekšējās ekonomiskās krīzes pašlaik ar Covid-19 saistītā krīze nav pamats absolūti netērēt un neinvestēt, intervijā LTV raidījumā “Rīta Panorāma” sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. (21.04.2020.)

Par "Latvijas gada monētu 2019" atzīta monēta "Kaķīša dzirnavas"

Kolekcijas monēta "Kaķīša dzirnavas" veltīta latviešu dzejnieka, prozaiķa un politiķa Kārļa Skalbes (1879–1945) daiļradei.

Maksājumi starp bankām un Latvijas Banka

Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no centrālo banku galvenajiem uzdevumiem.