en

Kredītu reģistra dalībnieks ir komersants, kas Latvijā sniedz finanšu pakalpojumus ar kredītrisku vai kas Latvijā pārņem prasījuma tiesības, kuras izriet no finanšu pakalpojumiem ar kredītrisku, un kas ir viens no šādiem komersantiem:

  • Latvijā reģistrēta kredītiestāde un tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli;
  • Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu;
  • citā valstī reģistrēts komersants, kam Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar Latvijā reģistrētu kredītiestādi vai tai līdzvērtīgu citā valstī reģistrētu komersantu, kurš Latvijā atvēris filiāli;
  • Latvijā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība;
  • Latvijā reģistrēts komersants, kam ir tiesības veikt apdrošināšanu, un tam līdzīgs citā valstī reģistrēts komersants, kurš Latvijā atvēris filiāli
  • Latvijā reģistrēta valsts kapitālsabiedrība, kas dibināta un darbojas kā akciju sabiedrība un pilda īpašu uzdevumu - ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas.

Kredītu reģistra dalībnieks ar ierobežotu statusu (ierobežots Kredītu reģistra dalībnieks) ir komersants, kas zaudējis Kredītu reģistra dalībnieka statusu un līdz statusa zaudēšanas dienai iekļāvis Kredītu reģistrā ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, ja tās nav izbeigušās vai ja no klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai.

Kredītu reģistra dalībnieku saraksts

Multimediji

Īsi par aktuālo ekonomikā

Mārtiņa Kazāka vieslekcija LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 16.10.2019.