en

Pašreizējā globālā finanšu krīze ir likusi mainīt veidu, kā centrālās bankas var ietekmēt tautsaimniecības attīstību. Tas galvenokārt saistīts ar faktu, ka kredītiestādes daudz mazāk nekā iepriekš reaģē uz procentu likmju izmaiņām, lemjot par piešķirto kredītu apjomiem tautsaimniecībai. Zaudējot spēju ierastā veidā tikpat stipri kā iepriekš ietekmēt kredītu un noguldījumu procentu likmju un kreditēšanas attīstības dinamiku, Eirosistēma nokļuva izaicinājuma priekšā ieviest līdz šim neizmantotus un netradicionālus risinājumus.

 

Multimediji

Īsi par aktuālo ekonomikā

Mārtiņa Kazāka vieslekcija LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 16.10.2019.