en
Aktualizēts: 14.01.2011

Rīgā 2000. gada 13. janvārī

Latvijas Bankas padome 13. janvārī kārtējā sēdē veica grozījumus "Kredītiestāžu darbību raksturojošo rādītāju aprēķināšanas noteikumos" (stājas spēkā ar 31.01.2000.), kuriem pamatā ir Latvijas Bankas apstiprinātie "Banku konsolidētās uzraudzības noteikumi" un Eiropas Savienības (ES) direktīva Nr. 92/121/EEC "Par kredītiestāžu lielo riska darījumu pārraudzību un kontroli". Šī direktīva paredz iespēju neierobežot riska darījumus, ja tie ir noslēgti starp kredītiestādi un tās meitasuzņēmumiem, mātesuzņēmumu vai mātesuzņēmuma meitasuzņēmumiem, kuri ir kredītiestādes, finanšu iestādes (izņemot apdrošināšanas sabiedrības) vai palīguzņēmumi un kuru finanšu pārskati tiek konsolidēti uzraudzības nolūkiem. Ņemot vērā tendenci banku sektorā nodalīt atsevišķu finanšu pakalpojumu sniegšanu (piemēram, līzingu) meitas uzņēmumos, minēto ierobežojumu atcelšana veicinās šādu struktūru attīstību.

Noteikumos ir noteikta prasība saņemt Latvijas Bankas piekrišanu neierobežot minētos riska darījumus. Tātad Latvijas Banka par katru gadījumu lems atsevišķi. Pirms kredītiestādei būs iespēja izmantot šo atvieglojumu, Latvijas Banka pārliecināsies par bankas grupas "caurspīdīgumu" un par to, vai tajā iespējama efektīva konsolidētā uzraudzība.


Multimediji

Skype saruna ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Atšķirībā no iepriekšējās ekonomiskās krīzes pašlaik ar Covid-19 saistītā krīze nav pamats absolūti netērēt un neinvestēt, intervijā LTV raidījumā “Rīta Panorāma” sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. (21.04.2020.)

Par "Latvijas gada monētu 2019" atzīta monēta "Kaķīša dzirnavas"

Kolekcijas monēta "Kaķīša dzirnavas" veltīta latviešu dzejnieka, prozaiķa un politiķa Kārļa Skalbes (1879–1945) daiļradei.

Maksājumi starp bankām un Latvijas Banka

Izveidot un uzturēt drošu un efektīvu maksājumu sistēmu ir viens no centrālo banku galvenajiem uzdevumiem.