en
Publicēts: 13.03.2020

Latvijas Banka ir pievienojusies starptautiskam centrālo banku un finanšu nozares uzraudzības institūciju sadarbības tīklam klimatam un videi labvēlīgas prakses ieviešanai finanšu nozarē (Network for Greening the Financial System; NGFS).

NGFS mērķis ir analizēt, kā klimata pārmaiņas ietekmē finanšu nozari un kā finanšu nozares lēmumi var veicināt atbildīgu un klimatam un videi labvēlīgu politiku īstenošanu, t.sk. veidojot videi labvēlīgu tautsaimniecību ar zemu oglekļa dioksīda izmešu līmeni.

Šajā 2017. gada decembrī dibinātajā starptautiskajā organizācijā iesaistījušās 59 valstu centrālās bankas (t.sk. no 20 ES dalībvalstīm) un finanšu nozares uzraudzības institūcijas (arī Eiropas Centrālā banka), kā arī 12 starptautiskās organizācijas (piemēram, novērotāja statusā Starptautisko norēķinu banka, Eiropas Investīciju banka, Starptautiskais Valūtas fonds, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Pasaules Banka; pilnu dalībnieku sarakstu sk. šeit: https://www.ngfs.net/en/about-us/membership).

Apkopojot un analizējot dažādu institūciju pieredzi un labo praksi, NGFS izstrādā ieteikumus un vadlīnijas, kas palīdz apzināt un izprast iespējamos klimata pārmaiņu radītos riskus, pilnveidot šo risku pārvaldību finanšu sektorā, kā arī mobilizēt finansējuma piesaisti , lai veicinātu pāreju uz "zaļu" jeb zemu oglekļa izmešu ekonomiku. Piemēram, NGFS ir publiskojusi ilgtspējīgu un atbildīgu ieguldījumu rekomendācijas centrālo banku aktīvu pārvaldītājiem (https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs-a-sustainable-and-responsible-investment-guide.pdf) un visaptverošu ziņojumu par nepieciešamo rīcību finanšu sektorā, lai veiksmīgāk cīnītos ar nelabvēlīgām klimata pārmaiņām (https://www.ngfs.net/en/first-comprehensive-report-call-action).

Saskaņā ar starptautiskās apdrošināšanas kompānijas "Munich Re" veiktās izpētes datiem 2019. gadā pasaulē notika 820 nozīmīgas dabas katastrofas, kurās dzīvību zaudēja aptuveni 9000 cilvēku, bet nodarīto ekonomisko zaudējumu apjoms sasniedza 150 mljrd. ASV dolāru (https://www.munichre.com/topics-online/en/climate-change-and-natural-disasters/natural-disasters/natural-disasters-of-2019-in-figures-tropical-cyclones-cause-highest-losses.html). Savukārt World Economic Forum 2020. gada globālo risku ziņojumā, atspoguļojot vairāk nekā 750 pasaules ekspertu un lēmumu pieņēmēju atbildes aptaujā, kurā noskaidrots viņu viedoklis par nākamo 10 gadu laikā gaidāmajiem riskiem, pirmo reizi par pieciem visnozīmīgākajiem riskiem pasaulei atzīti dažādi ar vidi saistīti riski (https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020).

Latvijas Banka iesaistīsies NGFS darbā gan ar analīzi, gan daloties ar pieredzi pārdomātā un atbildīgā ieguldījumu pārvaldībā, kā arī turpinās videi draudzīgu praktisku pasākumu īstenošanu, piemēram, saules paneļu uzstādīšanu skaidrās naudas glabātavas un apstrādes centra darbības nodrošināšanai.


Multimediji

M. Kazāks TV3

M. Kazāks: nevaram atļauties pazaudēt nevienu iedzīvotāju

Intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" (24.11.2020.) Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks: Mēs nevaram atļauties pazaudēt nevienu iedzīvotāju, mēs nevaram atļauties riskēt ar nabadzības pieaugumu, mēs nevaram atļauties riskēt ar nevienlīdzības pieaugumu, jo tas nākotnē mūs visus negatīvi ietekmēs. Mēģinām atbalstīt ar makšķeri, kur tas ir iespējams, nevis ar zivi.

Mārtiņš Kazāks par centrālās bankas lomu sabiedrībā

Person of Interest by SSE Riga. 20.11.2020. (angļu valodā).

Digitālais eiro – jauns maksāšanas līdzeklis nākotnei

Papildus eiro banknotēm un monētām pēc dažiem gadiem Eiropas Centrālā banka emitēs arī “digitālo eiro”, kas būs pieejams visām privātpersonām un uzņēmumiem, būtiski mainot maksājumu sistēmu funkcionēšanas veidu, vēsta TV3 ziņas.(07.11.2020.)